Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Användning av mobiltelefon och ouppmärksamhet är ett allt vanligare fenomen i trafiken. Ungdomar använder mobiltelefonernas kommunikationsservice medan de kör moped, mopedbil, motorcykel eller bil. Trafikskyddet tog reda på 15–19-åringars åsikter om och egna erfarenheter av trafiken.

Av de unga som svarade på Trafikskyddets enkät hade nästan hälften läst sms eller snabbmeddelanden under körning, flickorna oftare än pojkarna. Att tala i mobiltelefon utan handsfree var mer sällsynt än att läsa sms, vilket är överraskande.

Enligt vägtrafiklagen får ingen kommunikationsapparatur användas under körning om detta kan leda till att hanteringen av det egna fordonet eller observationer i trafiken störs. Att tala i telefon utan handsfree är förbjudet, men även att skriva ett sms i en mobiltelefon som placerats i en hållare kan påverka koncentrationen negativt medan man kör.

Ännu år 2011 berättade var femte person som svarade på Trafikskyddets enkät att de läste sms och var tionde berättade att de skickade sms. För två år sedan skickade 26 procent av de 18–24-åriga respondenterna sms medan de körde.

”Det finns tecken på att en mångsidig användning av telefonen under körning blir allt allmännare. Ouppmärksamhet i trafiken har blivit en allt större säkerhetsrisk i vägtrafiken”, konstaterar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

I den ungdomsundersökning som Trafikskyddet genomförde i januari–februari utredde man hur ungdomar använder mobiltelefon. Undersökningen genomfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. I undersökningen intervjuades 749 personer.

Ouppmärksamhet ökar risken för olyckor

Trafikskyddet följer upp ouppmärksamhetsfenomenet (distraction) i Finland och på internationell nivå. I en nyligen genomförd undersökning i USA bedömer man att den allt allmännare användningen av mobiltelefon för att skriva sms utgör en större risk för att ungdomar ska råka ut för en olycka än användningen av alkohol. I Finland är användningen av mobiltelefon sällan orsaken till en dödsolycka, men vi behöver mer information om orsaken till övriga olyckor.

Vi får hela tiden ny information om användningen av mobiltelefoner. Man känner redan nu till att användning av mobiltelefon särskilt försämrar förarens förmåga att reagera på situationer som sker samtidigt.

Även apparaternas utveckling har betydelse. Man har till exempel lagt märke till att de allt allmännare telefonerna med pekskärmar även kan inverka på trafiksäkerheten. Jämfört med de traditionella knappförsedda telefonerna riktar föraren blicken bort från vägen under en längre tid vid användningen av pekskärmar.

”Om föraren riktar blicken bort från vägen under två sekunder kör han eller hon 44 meter utan att titta på vägen om hastigheten är 80 kilometer i timmen. På den tiden och den sträckan kan det ske oerhört mycket i trafiken”, beskriver Lammi.

Tilläggsinformation:
Utbildningschef Antero Lammi, 020 7282 346

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
mobiltelefon, sms, snabbmeddelanden