Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I en omfattande internationell enkät* kartlades attityder och erfarenheter av trafiken hos väganvändare i olika länder. Jämfört med européerna var finländarnas inställningar till rattfylleri bland de strängaste. I enkäten ombands respondenterna bland annat bedöma hur godtagbart det i deras hemland är att köra bil i ett berusat tillstånd som överskrider gränsen för rattfylleri. Över 99 procent av finländarna ansåg att detta är fullständigt fördömligt.

”Finländarnas inställning till rattfylleri är verkligen sträng. Rusmedel accepteras inte i trafiken. Den kraftiga inställningen mot rattfylleri och trovärdig övervakning är metoder som förebygger rattfylleri”, konstaterar kontaktchef Tapio Heiskanen vid Trafikskyddet.

Trots att rattfylleri fördöms är alkoholen och andra rusmedel fortfarande ett betydande problem i vägtrafiken. Enligt Statistikcentralen avled 61 personer i samband med rusmedelsolyckor i vägtrafiken 2017 och 661 människor skadades. Polisen griper årligen närmare 20 000 rattfyllerister. Drogernas andel i rattfyllerifallen växer.

”Många av dem som åker fast är återfallsförbrytare som ofta också har rusmedelsproblem. I syfte att nå en lösning borde samarbetet mellan olika aktörer i samhället vara intensivare och de metoder som finns tillgängliga borde utnyttjas bättre. Genom att till exempel bättre än tidigare stöda användningen av alkolås i stället för enbart körförbud och genom intensivare hänvisning till vård” framhäver Heiskanen.

Nästan var tionde har satt sig bakom ratten i berusat tillstånd

Även ESRA-2-undersökningen avslöjar att finländarna sätter sig bakom ratten trots att de har använt rusmedel. Under de senaste 30 dagarna har nästan var tionde finländare minst en gång satt sig bakom ratten efter att ha druckit alkohol. Fyra procent uppger sig ha kört trots att de har trott att gränsen för rattfylleri hade överskridits. Av finländarna uppger 13 procent att de har kört efter att ha tagit läkemedel som det varnas för att påverkar körförmågan.

”Redan relativt låga alkoholhalter i blodet har sänkande effekt på körförmågan och olycksrisken stiger. Bilisternas trafikbeteende spelar fortfarande en viktig roll när det gäller att förbättra trafiksäkerheten och med tanke på målet om nollvision. När det gäller rusmedel finns det bara ett budskap för trafiken: om du tar, kör du inte,” betonar Heiskanen.

*Källa: Vias institute (2019), ESRA2_2018 survey. ESRA2-enkäten genomfördes år 2018. Respondenternas medeltal beräknas utifrån svaren i följande europeiska länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Sverige och Förenade Kungadömet.
Mer information om projektet finns på adressen  www.esranet.eu.

Tagit: 
rattfylleri