Meddelanden
Bilkörning
Lätt trafik
Tung trafik
Riksomfattande

Finländarna är missnöjda med den rådande kulturen vid skyddsväg.  Enligt undersökningar som Trafikskyddet har gjort tidigare, upplevde hälften av fotgängarna att bilarna sällan stannar när fotgängaren är på väg att gå över en skyddsväg. En ännu större andel, två av tre ansåg att omkörning av ett fordon som stannat framför skyddsväg var ett allmänt förekommande fenomen (2012).

De nyaste enkätresultaten* visar att finländarna vill ha säkra skyddsvägar. Nästan alla som svarade tyckte att det var viktigt att man skulle kunna ta sig tryggt fram till fots (99 %) och att man i den egna närmiljön skulle ge fotgängarna utrymme på skyddsväg (96 %).

Olycksstatistiken visar ändå att över en tredjedel av dödsfallen och ungefär hälften av skadeolyckorna för fotgängare inträffar på skyddsväg.

Man efterlyser mera övervakning av skyddsvägar

Föraren ska enligt lagen lämna företräde för fotgängare som går på skyddsväg eller är på väg ut på skyddsväg. Många anser att mera övervakning skulle behövas för att stöda regeln.
I Trafikskyddets enkät var ungefär sex av tio av den åsikten att bilisternas beteende vi obevakade skyddsvägar och körning mot rött ljus borde övervakas mera. Nästan ingen ville minska övervakningen vid skyddsväg (2 %). Fyra av tio ville ha mera övervakning av gående mot rött ljus.

”Skyddsvägarna bord leva upp till sitt namn och vara säkra ställen att korsa körbanan. Användningen av skyddsväg kräver uppmärksamhet från alla trafikanter såväl från motortrafikanter som fotgängare och cyklister”, säger polisöverinspektör Risto Lammi från Polisstyrelsen.

Du gör skyddsvägen – kampanjen inleds

Lagstiftningen, infrastrukturen och teknologin räcker dock inte för att trygga skyddsvägarna. Människornas trafikbeteende är fortsättningsvis den mest betydande orsaken till att trafikolyckor sker. Därför betonar skyddsvägskampanjen individens ansvar och påverkningsmöjligheter. Bilisterna har ett stort ansvar, men också cyklisterna och fotgängarna kan påverka säkerheten genom sina egna val.

”Skyddsväg är målad asfalt. Du gör skyddsvägen genom att uppmärksamma den och följa trafikreglerna”, säger Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.
Det är viktigt att också bilbranschen deltar i kampanjen. Centralorganisationen för motortrafik MOLIKE representerar hela bilbranschen, från den vanliga bilisten till yrkesföraren. ”Skyddsvägen är ”helig” och bakom ratten borde man respektera den, säger Nils-Olof Nylund, ny ordförande för MOLIKE.”

Målet med kampanjen är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja säkert trafikbeteende i samband med skyddsvägarna. I den två år långa kampanjen deltar Trafikskyddet, medlemmar av centralorganisationen för motortrafik MOLIKE: Autokoululiitto, Autoliitto, Linja-autoliitto, Suomen Autoteknillinen liitto, Finlands transport och logistik rf och Suomen Taksiliitto, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat samt polisen. 

Tilläggsinformation

Trafikskyddets informatör Pasi Anteroinen, tfn 020 7282 348.

*I Trafikskyddets enkätundersökning intervjuades 1677 finländare i december 2013. Enkäten utfördes av TNS Gallup.

Läs mera om kampanjen: www.liikenneturva.fi/suojatie

Tagit: 
skyddsväg, säkerheten vid skyddsväg