Meddelanden
Bilkörning
Motorcyklist
Tung trafik
Riksomfattande

I Trafikskyddets färska enkät utreds finländarnas inställning till hastighetsbegränsningarna. För 57 procent av enkätdeltagarna har en liten överskridning av hastighetsbegränsningen blivit en vana. Det upplevdes vara viktigt att köra enligt den övriga trafikens rytm. Nästan tre femtedelar av dem som svarade håller helt eller delvis med påståendet att det är säkrare att röra sig i takt med den övriga trafiken än att följa hastighetsbegränsningarna.

”Hastighetsbegränsningarna har fastställts av experter och de grundar sig på både fysikens lagar och variablerna i trafikmiljön. Hastighetsbegränsningen är alltså ett gemensamt avtal och den högsta tillåtna hastigheten inom vilken trafikflödet löper. En enskild förare kan inte på goda grunder fastställa en högre begränsning för sig själv än för andra”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen och påminner om att kontinuerlig fortkörning också gör körningen mer stressande.

”Om man hela tiden kör snabbare än den övriga trafiken blir man tvungen att pumpa sin hastighet både på grund av att man kör fast köer och på grund av kameraövervakningen. Dessutom ökar behovet av omkörning, vilket ökar risken för felbedömningar eller andra körfel vid omkörning. Överhastighet är ofta också en av bakgrundsfaktorerna till allvarliga olyckor. Problemen med överhastighet konkretiseras inte nödvändigtvis just idag och just för dig, men för någon trafikant en vacker dag. Därför är det viktigt att de gemensamma reglerna följs.”

När man irriteras av personer som kör långsammare är det skäl att granska sin egen attityd

Majoriteten av dem som svarade på enkäten är medvetna om ett fel i sin bils hastighetsmätare. Fyra femtedelar höjer också hastigheten då de kör för att kompensera för felet. En av sju som svarade berättar att de inte beaktar mätarfelet i sin hastighet.

Å andra sidan upplever hälften att den övriga trafiken ofta tvingar dem att köra fortare än de skulle vilja. Tre fjärdedelar upplever sig själva bli irriterade på de som kör långsammare än den tillåtna hastighetsbegränsningen på landsvägarna, något färre blir irriterade av dem som kör långsammare i tätorter.

”Att beakta ett mätarfel verkar vara en vardaglig räkneoperation för många bilister, och det är inte nödvändigtvis orsaken till att man kör långsammare än hastighetsbegränsningen. Den som sitter bakom ratten kan vara en äldre person eller en oerfaren förare. Det som är ett problemfritt väglag för vissa kan vara utmanande för andra. Om man blir arg på dem som kör långsammare kunde man istället för att bli irriterad tänka att föraren kan ha valt hastigheten av en orsak”, föreslår Heiskanen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas attityder till hastighetsbegränsningar genom en enkätundersökning i november-december 2019. Kanta TNS Oy:s enkät besvarades av 1 000 personer, varav 79 procent var bilister.

Tagit: 
nopeusrajoitus