Meddelanden
Gående
Bilkörning
Lätt trafik
Motorcyklist
Cykling
Riksomfattande

ESRA2-enkäten från år 2018* kartlade trafikanternas attityder och upplevelser i trafiken i sammanlagt 32 länder. De flesta länderna i enkäten var europeiska. Finländska trafikanter kör bil trötta och använder mobiltelefon i trafiken oftare än genomsnittet bland europeiska respondenterna**.

Nästan tre av tio (28,8 %) finländska förare berättar att de under de senaste 30 dagarna har kört bil så trötta att det har varit svårt att hålla ögonen öppna. Genomsnittet av alla länder var nästan tio procentenhet mindre (19,7 %). Tröttheten syns framför allt i sommarens olycksfallsstatistik.

”Följderna av att köra bil trött syns på ett beklagligt sätt i Finland också i form av de trafikolyckor med dödligt utfall som utretts av undersökningsnämnder. Typiska orsaker till olyckor som skett till följd av att föraren somnat är ett långt körpass utan avbrott eller att föraren satt sig bakom ratten efter en fest eller en lång vaka. Samtidigt kan tröttheten ofta också komma krypande t.ex. på eftermiddagen när man kör hem efter en arbetsdag”, konstaterar forskningschef Juha Valtonen vid Trafikskyddet när han bedömer enkätresultaten.

Käyttäytyminen liikenteessä viimeisen 30 päivän aikana.

De finländska förarnas användning av mobiltelefon bakom ratten skiljer sig från andra länder

Det är i regel förbjudet att använda mobiltelefon medan man kör bil i alla de länder som ingick i enkäten. Hälften av finländarna (49,5% ) berättar att de har kört och talat i mobiltelefon utan handsfree under de senaste 30 dagarna, vilket är över 20 procentenhet mer än genomsnittet av respondenterna. Över en tredjedel (35,9 %) av finländarna har kontrollerat meddelanden i  sin telefon eller surfat på sociala medier bakom ratten. Närmare två tredjedelar (65,2 %) av finländarna har gjort det medan de promenerat och en dryg fjärdedel (26,5 %) medan de suttit på cykel.

”Det är ju ingen nyhet att finländarna är ett mobilfrälst folk, men i trafiken är mobilenheten en riskfaktor. Mobiltelefonen styr uppmärksamheten bort från trafiken, oavsett om man färdas med bil, på cykel eller till fots. Mobilanvändaren märker inte ens nödvändigtvis att han eller hon orsakar farliga situationer, eftersom mobilen får all uppmärksamhet”, konstaterar Valtonen.

Trots att det är relativt vanligt att finländarna använder mobiltelefon i trafiken anses det ändå inte vara allmänt godtagbart. Bara några procent av alla som besvarade ESRA2-enkäten ansåg att det är godtagbart att använda mobiltelefonen bakom ratten. Jämfört med genomsnittet av respondenterna har finländarna ändå en mer tolerant inställning i detta hänseende än befolkningen i de övriga länderna i medeltal.

Den upplevda säkerheten i Finland är på hög nivå

Trots att det är relativt allmänt i Finland att man kör bil trött och använder mobiltelefon bakom ratten känner sig finländarna säkrare i trafiken än genomsnittet i enkäten. Den upplevda säkerheten i Finland är på högre nivå än genomsnittet oberoende av färdmedel. Det säkraste alternativet upplevs vara att ta sig fram till fots och med kollektivtrafik.

På skalan 0–10 ger finländarna säkerheten vid användning av kollektivtrafik och vid färder till fots betyget 8,2, medan medeltalet för respondentländerna är 7,6 i fråga om kollektivtrafik och 7,7 i fråga om färder till fots. De sämsta betygen får den upplevda säkerheten i motorcykel- och cykeltrafik, men i Finland är även dessa siffror högre än genomsnittet.

Turvallisuuden tunne liikenteessä.

*Vias institute (2019), ESRA2_2018 survey. ESRA2-enkäten genomfördes år 2018. Respondenterna kom från sammanlagt 32 olika länder. Mer information om projektet finns på adressen www.esranet.eu.

**20 Europeiska länder är: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbia, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

 

Tagit: 
ESRA, liikennekäyttäytyminen