Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Förbättrandet av bilarnas säkerhet har redan länge minskat personskadorna. Många av de tidigaste säkerhetstekniska lösningarna grundade sig på krocktester och avsikten med dem var att förhindra att bilisten skulle skadas vid ett olyckstillfälle. Exempel på sådana är bl.a. bilbälten och krockkuddar.

Krock och kollisionstester utförs fortfarande, men numera riktar säkerhetstekniken in sig på att förebygga olyckor. En dylik säkerhetsteknik som strävar till att förebygga olyckor används nästan uteslutande i alla de olika bilmärkenas nya modeller.

”Körstabilisatorsystem (ESC) är efter bilbältet den viktigaste säkerhetsutrustningen i bilen. USA:s  National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) har i maj publicerat en ny forskning om systemets effektivitet. Enligt nya beräkningar förhindrar körstabilisatorsystemet singeldödsolyckor med 31 %, berättar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Säkerhetstekniken korrigerar mänskliga misstag

Säkerhetstekniken erbjuder hjälpmedel för säker körning genom att korrigera mänskliga misstag.

”Människan är av naturen benägen att göra misstag. Fastän föraren skulle vara hur skicklig och kunnig som helst, är man någon gång ibland trött eller tänker på annat och inte så skärpt som man borde vara. De säkerhetstekniska systemens uppgift är att kompensera just i sådana här situationer, påminner Antero Lammi.

Journalisten Raimo Tengvall har på uppdrag av Trafikskyddet samlat en presentation om den mest väsentliga säkerhetstekniken. Presentationen finns på Trafikskyddets webbsida, på adressen www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/autoilijat/henkiloautojen-turvatekniikka

”Långt fram i tiden har människorna fortsättningsvis friheten att välja en bil med eller utan modern säkerhetsteknik. Detta är aktuellt för många finländare som köper en begagnad bil ännu många år framöver. Det är viktigt att erbjuda information så att människorna kan göra sina val ansvarsfullt och eftertänksamt”, konstaterar Antero Lammi.

Tilläggsinformation

Antero Lammi, utbildningchef tfn 020 7282 346 eller 040 548 5380 (säkrast anträffbar onsdagen den 18.6.)
Pasi Anteroinen, informatör, tfn 020 7282 348.