Meddelanden
Bilkörning
Tung trafik
Riksomfattande

Andra betydande orosmoment för yrkesförarna av tunga fordon är brister i vägunderhållet och förare som med avsikt kör framför en långtradare. Förarna ser ofta farliga omkörningar. Fyra av fem av förarna som svarade på enkätundersökningen* upplevde att situationer där omkörande kör in för nära framför dem inträffar ofta eller synnerligen ofta när de kör.

”Föreställningen om att körning bakom en långtradare på något sätt fördröjer den egna färden lever kvar. I praktiken är skillnaderna i färdtid marginella och man kommer inte fram snabbare genom att köra om. I synnerhet under tiden som vinterhastighetsbegränsningarna gäller och när det är sämre före bör man lägga band på sin omkörningsiver”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Elovaara påminner om att man alltid innan man ska göra en omkörning bör överväga om det är nödvändigt. Om man börjar köra om ska man göra det på en säker plats och ha tillräckligt med tid och utrymme. Vid ett omkörningstillfälle där man ofta tvingas att köra över i mötande körfil, betonas trafikens spelregler och hänsyn för andra trafikanter.

Kvaliteten på fortbildningen kan förbättras

Lastbilsförare och bussförare bör ha yrkeskompetensutbildning 35 timmar under en fem års period. Av denna utgör andelen utbildning i förutseende körning sju timmar. Majoriteten av förarna som svarade på enkäten anser det vara en lämplig mängd. Man har dock inte varit nöjd med innehållet i all utbildning.

”Utgånde från de öppna frågorna kan man se att förarna anser fortbildningen om förutseende körning vara en viktig del av den egna yrkesskickligheten. Bestämmelserna med kör- och vilotider samt utbildning i hur man använder en digital körskrivare har man ansett vara nödvändig”, tolkar organisationschef för Rahtarit ry Hanna Seppä svaren.

Förutom en bättre kvalité på utbildningen önskar yrkesförarna mera fokus på vinterdäck för de tyngre fordonen. De lastbilar som trafikerar i Sverige ska ha vinterdäck på de drivande hjulen under tidsperioden 1 december till 31 mars när det råder vinterföre. Majoriteten av yrkesförarna anser att en liknande förordning skulle vara bra också i Finland.

Tilläggsinformation:
Säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 315
Organisationschef Hanna Seppä, Rahtarit ry, 040 1312 123 (11.-12.11. kontakt via e-post rahtarit [at] rahtarit.fi.)

*Enkäten förverkligades av Rahtarit ry under sommaren 2014. Alla medlemmar av Rahtarit ry, vars e-post man kände till fick enkätundersökningen skickad till sin e-post. Sammanlagt 1914 personer runt om i Finland varav över 70 % yrkesverksamma förare svarade på enkäten.

Organisationen Rahtarit ry grundades 11.3.1973 på initiativ av förare i utrikestrafik. Verksamheten är totalt opolitisk och oberoende av facklig aktvitet. Föreningens mål är att vara ett förenande, utbildande, hjälpande samt rekreationsgivande organ för alla som är verksamma inom branschen. Organisationen har över 28 000 förare som medlemmar.  www.rahtarit.fi