Meddelanden
Bilkörning
Vasa

Restaurangerna deltar i kampanjen genom att erbjuda nyktra förare alkoholfria drycker. Som avslutning på kvällen får alla nyktra förare en liten gåva. Restaurangen Oliver’s Inn deltar i evenemanget och erbjuder nyktra förare alkoholfria drycker, men de frivilliga studerandena kommer att vara på plats bara på Fontana club och HulluPullo.

”Rattfylleri är något som var och en kan påverka med sina egna val. Evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför är en riktad kampanj med syfte att lyfta upp en aktuell påminnelse: var #modig och drick inte om du ska köra”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Heli Lintamo.

Trafik och alkohol inte passar ihop

Den lokala arbetsgruppen för evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför påminner om att trafik och alkohol inte passar ihop. En enda berusad förare utgör en risk för såväl sig själv, sina passagerare som andra trafikanter.

Redan en liten mängd alkohol ökar olycksrisken hos unga och oerfarna förare. Alkohol och andra rusmedel är fortfarande en av de viktigaste orsakerna till ungdomarnas allvarliga trafikolyckor. Ungas olyckor påverkas speciellt av grupptryck, förarens oerfarenhet och tanklöshet. I de rattfylleriolyckor som skett i Finland under de senaste tre åren har var tredje person varit mellan 15 och 24 år.*

Syftet med evenemangsnatten Selvänä rattiin – Nykter chaufför, som anordnas under Drogförebyggande veckan, är att öka förarnas medvetenhet om alkoholens påverkan på körförmågan och att motivera dem att avstå från rusmedel när de kör bil.

Evenemangsnatten syns i sociala medier med hashtaggarna #selvänärattiin, #nykterchaufför, #soberride, #rohkee och va#modig samt på restaurangernas webbplatser.

Evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför koordineras av Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf i samarbete med Trafikskyddet, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Vasa stads enhet för rusmedelsförebyggande arbete, hälsovårdsstuderandena vid Vasa yrkeshögskola och de restauranger som deltar i evenemanget.

Mer information

Trafikskyddets kontaktchef Heli Lintamo, tfn 0207282376
Verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik Joonas Turtonen, tfn 0400126830.

Evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför.

Samarbetspartner

EHYT rf, regionskoordinator Marjut Ristolainen
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, trafikinstruktör Kalle Halme
Vasa stad, verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete Merja Huttunen-Metsi
VAMK, överlärare Paula Hakala och hälsovårdsstuderande Jenny Syrjä
Fontana club, restaurangchef Tuomas Paavola
HulluPullo, verkställande direktör Timo Suomalainen
Oliver’s Inn

*I trafikflödet är cirka var 770:e förare rattfyllerist och cirka var 140:e förare har alkohol i blodet. Polisen får kännedom om över 17 000 rattfyllerifall varje år.

Tagit: 
nuoret, #rohkee, rattijuopumus, liikennekasvatus, henkilöautoilu