Meddelanden
Bilkörning
Tung trafik
Lätt trafik
Riksomfattande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter och enligt de pressklipp som Trafikskyddet har samlat kommer antalet dödade i vägtrafiken 2014 att uppgå till omkring 222 personer. Det är trettio färre än året innan. Antalet skadade ligger på samma nivå som föregående år. Också enligt uppgifter insamlade av räddningsverket ligger antalet svårt skadade på samma nivå som i fjol.

"Fastän minskningen av dödsoffer i vägtrafiken är en bra sak, bör man komma ihåg att bakom siffran döljer sig 222 människoliv, vilkas förlust har förorsakat ett enormt mänskligt lidande”, kommenterar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen utvecklingen.

Användningen av säkerhetsutrustning räddade tiotals

Målet för Finland och hela Europa är att halvera antalet dödade i vägtrafiklagen från nivån 2010 fram till år 2020. För Finlands del innebär målsättningen att antalet dödade i trafiken skulle vara högst 136 år 2020. Trafikskyddet påminner om att man fortsättningsvis behöver arbeta målmedvetet för att uppnå målsättningen. Man behöver framför allt öka samarbetet så väl mellan olika myndighetsinstanser som mellan myndigheter och medborgare.

"I fortsättningen behöver man fästa allt mera uppmärksamhet på problem med körhälsan. Riskerna i trafiken som förorsakas av psykiska hälsoproblem samt alkohol och andra rusmedel är kända, men det råder brist på effektiva påverkningsmetoder. Vi behöver mera samarbete mellan olika branscher för att hitta sådana.”

"Även säkerheten på huvudvägarna har blivit lidande vad det gäller prioriteringen av reparationsbehoven. Den för Finland livsviktiga tunga trafiken är fortsättningsvis tvungen att köra längs smala riksvägar, var risken för mötesolyckor är näst intill mardrömslik. På motsvarande sätt bör trafikplanerarna senast nu ägna den ökande cykeltrafiken i städerna och tätorterna sin uppmärksamhet”, konstaterar Valtonen.

Trafiken är ändå ett samspel och var och en som rör sig på vägen kan också genom sitt eget beteende och sina egna val göra trafiken säkrare. I första hand genom att visa andra trafikanter hänsyn och själv göra allt man kan, för att inte förorsaka fara för andra i trafiken. Därtill kan var och en se till sin säkerhet genom att använda ändamålsenlig säkerhetsutrustning.

"Alla kan se till att man själv och ens nära och kära alltid använder bilbältet när man färdas i bil, cykelhjälm alltid då man cyklar och reflexer och lykta när man rör sig till fots eller med cykel då det är mörkt”, uppmanar Valtonen.

Tilläggsinformation:

forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, 020 7282 310

*Trafikskyddets preliminära olycksstatistik baserar sig på Statistikcentralens preliminära uppgifter under tiden januari-november och för decembermånads del på pressklipp insamlade av Trafikskyddet. Den officiella preliminära olycksstatistiken utkommer den tredje veckan i januari.

Tagit: 
nollavisio, liikenneturvallisuus