Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet följde under sommaren 2017 några korsningar med stoppskylt på sammanlagt nio orter i Finland. Cirka en tredjedel (36 %) av förarna körde förbi stoppskylten utan att stanna.

”Ärligt talat var resultatet häpnadsväckande. Det kan inte vara fråga om okunskap, eftersom till och med barn vet vad stoppskylten betyder”, utbrister Marko Nieminen, kontaktchef vid Trafikskyddet.

”Stoppskylten förpliktar att stanna och väja för den övriga trafiken i korsningen. I en del korsningar med stoppskylt har platsen där man ska stanna markerats med en stopplinje. Om det inte finns en stopplinje, är det viktigt att föraren stannar på en plats där man har en så bra sikt som möjligt mot alla väsentliga riktningar. Och att stanna bilen betyder alltså att bilen inte alls rör på sig”, repeterar Nieminen.

Stoppskylten informerar om en besvärlig korsning

Stoppskylten pryder inte vägkanten i onödan. Stoppskylt används ofta i korsningar som kräver extra noggrannhet. Orsaken kan vara dålig sikt, stor mängd trafik som man ska väja för eller en kombination av olika faktorer. Stoppskylten kan också vara ett tecken på att det har skett flera olyckor eller farliga situationer i korsningen eller anslutningen och att man försöker förebygga sådana med hjälp av skylten.

”Med stoppskylten vill man säkerställa att föraren stannar före korsningen, så att man på en farlig plats inte kör framför bilar som kör längs en väg med förkörsrätt. Att inte stanna är som att spela ett spel med alldeles för höga insatser. Man ska därmed ta skylten på allvar och se på den som en minst lika stark signal som rött ljus”, poängterar Nieminen.

Nieminen anser att det är självklart att orsaken till att inte lyda stoppskylten sitter mellan ratten och bilsätet. Om man inte lägger märke till stoppskylten är orsaken troligtvis inte dålig placering av skylten, utan kanske hellre det att föraren fokuserar på något annat i trafiken, till exempel sin mobiltelefon. Även fel situationshastighet kan höja tröskeln för att stanna. Om hastigheten är till exempel 40 km/h i stället för 30 km/h, kan man uppleva att ett fullständigt stopp fördröjer resan för mycket och man bestämmer sig för att bara bromsa lite grann.

”Man kanske också får lust att låta bli att stanna om vägen är bekant och man har en känsla av att situationen inte är farlig. I många fall är det också helt enkelt fråga om att man inte bryr sig om trafikregler”, kritiserar Nieminen.

Kontrollerna genomfördes på nio orter: i S:t Michel, Jyväskylä, Kouvola, Helsingfors, Ylöjärvi, Tavastehus, Joensuu, Uleåborg och Åbo på en uppföljningsplats per ort. Totalt gjordes 4 081 observationer. Trafikskyddet lämnar inte ut ortspecifika resultat.