Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Genom en enkät* som genomfördes i december kartlade Trafikskyddet i vilken utsträckning finländska bilförare använder telefonen medan de kör. Två av fem förare (41 %) uppgav att de nästan aldrig tittar på telefonen medan de kör.

En tredjedel av förarna (32 %) uppgav att de tittar på telefonen då och då eller ofta medan de kör, men troligtvis åtminstone när den piper. Lite färre (27 %) uppgav att de tittar på telefonen bara när bilen står stilla, exempelvis vid ett trafikljus.

”Det positiva vi kan se i svaren är att en stor del av finländarna är medvetna om riskerna med att använda telefonen medan man kör. Smarttelefonens allt fler funktioner och den allt mångsidigare användningen kräver dock allt mer av vår uppmärksamhet. Ett enda pip från telefonen kan avleda vår uppmärksamhet från trafiken: vem vill mig något, vad är det som är på gång?”, beskriver Trafikskyddets planerare Petri Jääskeläinen.

Internationell forskning har visat att användning av mobiltelefon mångdubblar risken att råka ut för en olycka. Det mest riskabla är att läsa och skicka sms eller andra motsvarande meddelanden, eftersom såväl blicken som händerna och uppmärksamheten då är upptagna med annat än trafiken i flera sekunders tid.

I trafiken förändras situationen snabbt och ibland inträffar överraskningar. Om man inte håller blicken och uppmärksamheten på trafiken hinner man inte reagera på dem och väjer ofta åt fel håll eller för sent.

Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Kan telefonberoende få hjälp av närvaroövningar?

De flesta är medvetna om både problemet och lösningen, men hur många är redo att ha telefonen i ljudlöst läge medan de kör? En pipande telefon stör inte bara uppmärksamheten, den kan även orsaka ett beroende. Många upplever det därför som svårt att fatta beslutet att tysta telefonen.

”Att ta en paus i kollandet av telefonen och alla dess appar kräver ett medvetet beslut. Nu vid årsskiftet kunde man kanske avge ett nyårslöfte gällande sitt beteende i trafiken: prova till exempel att i 30 dagars tid alltid ha telefonen i ljudlöst läge längst ner i väskan när du kör. Efter testperioden kan detta bli en bestående god vana”, föreslår Jääskeläinen.

Vid årsskiftet startar Trafikskyddets kampanj för att uppmuntra bilförare att koncentrera sig på körningen när de kör. Närvaro i trafiken är viktig, oberoende av fordon. Mer information om ouppmärksamhet i trafiken finns på kampanjens webbplats: www.liikenneturva.fi/kunajataja.

*Kantar TNS Oy genomförde enkäten på uppdrag av Trafikskyddet i december 2017. Sammanlagt intervjuades 1 530 personer av vilka 79 procent var bilförare.

Tagit: 
Ouppmärksamhet