Meddelanden
Riksomfattande

Personskador i vägtrafiken d.v.s. antalet skadade och omkomna minskade 2012 med ca 11 % jämfört med året innan. Sammanlagt inträffade 7 329 personskador. Antalet svårt skadade som kom till Räddningsverkets kännedom minskade med en fjärdedel. Sammanlagt uppkom 926 svåra skador.

Enligt preliminära uppgifter omkom 254 personer i vägtrafiken. Antalet är 13 procent lägre än året innan och lägst någonsin efter krigen. – Beräkningarna grundar sig på förhandsuppgifter från Statistikcentralen för januari – december.

Antalet skadade i vägtrafiken har minskat betydligt gällande mopedister och motorcyklister. Antalet skadade mopedister minskade med en tredjedel – gällande 15 – åringarna med 40 % och gällande motorcyklisterna med 17 %.

Antalet omkomna i vägtrafiken har minskat beträffande passagerare i personbil (-15 %) och motorcyklister (-25 %). Även antalet omkomna i rattfylleriolyckor ser enligt förhandsuppgifterna ut att ha minskat. Antalet rattfyllerifall som kom till polisens kännedom minskade med nästan 11 procent. Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet till 19 116.

Trafikmängderna på huvudvägarna har hållits på ungefär samma nivå som tidigare. Också medelhastigheterna på huvudvägarna var till synes oförändrade.

En god trafiksäkerhetsutveckling har skett i Birkaland, Norra Österbotten, Mellersta Finland och Nyland.

Målet för Finland och hela Europa är att halvera antalet trafikdödade från 2010 fram till 2020.

Tillägsinformation:

Planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, 020 7282 322

Tagit: 
olycksstatistik