Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

ESRA2-enkäten från år 2018* kartlade trafikanternas attityder bland annat om skyddsanordningar för barn i sammanlagt 32 länder. I enkäten ombands respondenterna bland annat bedöma hur godtagbart det är i deras hemland är att köra ett barn utan bilbarnstol eller bilbälte. Respondenternas ombads även att berätta hur godtagbart de själva anser det vara.

I fråga om båda bedömningarna hade finländarna i snitt en strängare syn på säkerheten vad gäller skyddsanordningar för barn. Man uppskattade att det på en generell nivå anses mer godtagbart att pruta på användningen av skyddsanordningar än vad man själv anser.

Trots attityderna slarvas det i vardagen

Trots att ESRA2-enkäten tyder på att finländarna uppskattar säkerhet i samband med körning av ett barn, slarvas det med bruket av bilbarnstolen i vardagen. I samband med Trafikskyddets och polisens stickprov i fjol uppdagades allvarliga brister vid körning av barn i lågstadieåldern.

”De grövsta fallen var de när man hade slopat användningen av bilbarnstolen för tidigt, och det lilla barnet färdades endast fastspänt med bilbältet. I vissa fall var barnet inte ens fastspänt med bilbältet”, berättar Ari-Pekka Elovaara, utbildningsinstruktör vid Trafikskyddet.

Elovaara betonar att det ligger i barnets och förälderns intresse att inte pruta på användningen av bilbarnstolen ens på korta sträckor.

”Genom att vara konsekvent underlättas bilfärderna. Om man en gång låter bli att använda bilbarnstolen kan det vara svårt att förklara för barnet varför man inte kan göra det samma även en annan gång. Det ligger på förälderns ansvar att göra bilresan så trygg som möjligt för barnet eftersom en olycka kan även ske under en kort färd”.

Även lagen kräver att bilbarnstol används

Barn behöver en bilbarnstol i bilen åtminstone tills de uppnått en längd på 135 cm. Ett barn behöver således så gott som alltid skyddsanordningen ännu i lågstadieåldern.

”Bilens bilbälte sitter inte rätt på barnet förrän barnet har uppnått en tillräcklig längd. Bilbarnstolarna tillför barnets kropp som ännu utvecklas nödvändigt stöd och extra skydd. I fråga om mindre barn är det viktigt att de reser i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, men åtminstone tills barnet har fyllt tre år”, påminner Elovaara.

Förutom säkerhetsfaktorerna, kräver även lagen att bilbarnstolen används. Paragraferna i den nya vägtrafiklagen har också blivit strängare, och de förmildrande omständigheterna gällande krav på bilbarnstolar i nuvarande lag har strukits.***

För dem som funderar över körning av barn i bil eller frågor om bilbarnstolar rekommenderar Elovaara att de bekantar sig med bilens handbok och tillverkarens anvisningar om att köra barn i bildmodellen i fråga. Viktiga tips har sammanställts i Trafikskyddets handledningsvideorPå webbsidan finns även svar på de vanligaste frågornaom bilbarnstolar.

 

*Källa: Vias institute (2019), ESRA2_2018 survey. ESRA2-enkäten genomfördes 2018. Vi fick svar från respondenter i sammanlagt 32 länder. Mer information om projektet finns på adressen www.esranet.eu.

**Respondenternas medeltal beräknas utifrån svaren i följande europeiska länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

***Framöver ska ett barn under 135 cm sitta i en bilbarnstol även under korta resor i en personbil, paketbil och lastbil. Säkerhetsbestämmelserna blir strängare även i fråga om taxiresor, och framöver får barn under 3 år inte köras utan skyddsanordning. Bars som uppnått tre års ålder, men som är kortare än 135 cm kan färdas fastspända med bilbältet i baksätet i taxin.

Tagit: 
bilbarnstol