Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet samlar årligen* information om människors erfarenheter och upplevelser av trafiksäkerheten.  Ett återkommande irritationsmoment som också skrämmer är andra förare som håller för korta avstånd.

”Att hålla ett för kort avstånd till fordonet framför gör den egna körningen oförutsägbar, oekonomisk och betungande både för en själv och för dem som kör framför. Utan tillräckligt säkerhetsavstånd, är det vid en panikbromsning om det inträffar något överraskande mycket svårt att få stopp på fordonet. För kort avstånd kan leda till påkörning bakifrån och i värsta fall till en kedjekollision”, konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Fastän man stör sig på dem som kör för nära, anser ändå bara lite flera än sex av tio finländare att körning med för kort avstånd är en allvarlig trafikförseelse. Man anser det vara allvarligare att bl.a. köra trött eller att köra mot rött ljus med cykel.

Omkring fyrtio procent av bilförarna medger att det åtminstone ibland har hållit för korta avstånd.

Halkan förlänger bromssträckan

Om man märker att de som kör framför kör med för korta avstånd lönar det sig att själv lämna ett längre avstånd till framförkörande.

I synnerhet när det är halt och dåligt före är det viktigt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Vid halt väglag förlängs bromssträckorna och vid dålig sikt som i mörker, snöfall eller snöslask behöver man mera tid för varseblivning.

”Ofta skyller man det för korta säkerhetsavståndet på bilisten som har trängt sig före. Om den som kör förbi svänger för snabbt in framför, lönar det sig att lätta på gasen och minska sin egen hastighet så att säkerhetsavståndet återställs”, instruerar Vuoristo.

Om man ser att de som kör framför har för korta avstånd, lönar det sig att själv lämna mera avstånd. Om det uppstår en överraskande situation har man själv mera tid att agera.

”Med tillräckliga avstånd ser man vad som händer framför och har tid att förutse situationer. Körningen är också lugnare, jämnare och mera ekonomisk”, uppmuntrar Vuoristo.

Tilläggsinformation:

utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349

*Undersökningen har utförts av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Materialet samlades in i december 2015 genom en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1658 personer, varav 1290 bilister d.v.s.78 procent.

Tagit: 
turvaväli, jarrutusmatkat