Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Enligt Trafikskyddets enkätundersökning som gjordes i början av sommaren* uppger nio av tio bilister att de anser körning mot rött vara en allvarlig trafikförseelse. Man anser det vara en allvarligare förseelse än att köra med en överhastighet på mer än 15 km/h.

”Resultatet är beskrivande eftersom överhastighet ofta är orsaken till att man kör mot rött. Genom för hög hastighet eller genom att hålla felaktig situationshastighet råkar man ut för situationer där man inte hinner reagera på trafiksituationen och reagera på att ljuset växlar och det slutar med att man kör mot rött”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Marko Nieminen.

I många städer har man tagit i bruk hastighetsbegränsningar om 30 km/h. Lägre hastighetsbegränsningar inom tätort och att följa dem skyddar bäst de mest utsatta i trafiken. Sänkta hastigheter både förebygger olyckor och lindrar följderna. Om man blir påkörd i en hastighet över 40 km/h har man som fotgängare sämre chanser att överleva. Därför har också en liten överhastighet stor betydelse i stadstrafiken.

”I synnerhet snabba accelerationer i sista stund, i stället för inbromsning när ljuset slår om till gult kan leda till svåra följder”, berättar Nieminen.

Barn i trafiken året om

Vid skolstart är det bra om varje bilist extra noga uppmärksammar sitt eget trafikbeteende. Nieminen påminner om att skolelever finns i trafiken under hela året.

”Att följa hastighetsbegränsningar, trafikljus och regler vid skyddsväg är inte säsongsbundet, utan vi vuxna gör tillsammans elevernas skolväg säker varje dag.”

I samband med skolstarten ordnar Trafikskyddet tillsammans med motorbranschens centralorganisation Molike och polisen kampanj för säkerheten vid skyddsväg.

Tilläggsinformation

kontaktchef Marko Nieminen, Trafikskyddet, 020 7282 373
organisationschef Pasi Anteroinen, Trafikskyddet, 020 7282 348
planerare Lena von Knorring, Trafikskyddet, 020 7282 347

Tips för föräldrar för säker skolväg.

Gående skolbuss: barnen går skolvägen tillsammans med en eller flera vuxna längs en på förhand utsedd tidtabell och rutt med hållplatser. Som samåkning, fast utan bil.

*Enkäten utfördes av TNS Gallup Oy i maj 2015 som en internetpanel i GallupForum, på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt intervjuades 1005 personer, varav 794 var bilister (79 %).

Tagit: 
sinäteetsuojatien, suojatie, koulumatka