Meddelanden
Riksomfattande

Delegationen för informationsbranschen  under ledning av ordföranden redaktör Kari Pitkänen, beviljade tisdagen den 5.8  informationspriset till Ride Sarpola i Uleåborg.

Delegationen ville belöna Sarpola med informationspriset och genom detta betona varje enskild människas egna initiativ i trafiksäkerhetsärenden. Också en enskild människa kan påverka trafiksäkerheten genom att visa exempel.

Ride Sarpola fick i Uleåborg till stånd en medborgarkampanj som spred sig via Facebook till riksmedierna. Man gick från kommunikation till åtgärder när Trafikskyddet förverkligade skyddsvägsevenemanget i Uleåborg i februari i samarbete med frivilliga och Arina.

”Genom att ge priset till en medborgaraktivist, visar tydligt att vem som helst kan utföra dagens frivilliga trafiksäkerhetsarbete och sprida information. Också med utmärkta resultat, precis som Sarpolas exempel visade”, säger Trafikskyddets kommunikationschef Kaisa Hara.

Gnället förbyttes till en positiv kraft

Ride Sarpolas väg till att bli en trafikupplysare började när han vid skyddsvägen fann en snyftande liten flicka med skolryggsäck. Fiia som var på väg till skolan kunde inte korsa den fyrfiliga vägen på grund av att trafikljusen tagits ur bruk för reparation. Fiia som går i lågstadiet hade länge försökt gå över skyddsvägen utan att lyckas – inte en enda bil hade saktat farten.

Sarpola som förfärades över händelsen skrev om den på Facebook. Enligt honom var skyddsvägskulturen i Uleåborg under all kritik. Skrivelsen spred sig snabbt och kommentarerna vällde in.

När kommentarerna klingat av, började Sarpola och Trafiskyddet fundera på hur man skulle kunna förbättra skyddsvägskulturen i Uleåborg till att bli säkrare. Den uppnådda uppmärksamheten i offentligheten engagerade frivilliga på skyddsvägsevenemangen. Ride Sarpola fortsätter sitt medborgarengagemang för förbättrande av trafiksäkerheten vid skyddsvägar.

Tilläggsinformation

Kommunikationschef Kaisa Hara, Trafikskyddet, 020 7282
Trafikskyddets blogg: Från slump till medborgaraktion (på finska)

Informationspriset som delas ut av Trafikskyddets Delegationen för informationsbranschen beviljas en informativ gärning vars mål är att öka trafiksäkerheten eller annars förbättrar atmosfären eller beteendet i trafiken. Priset är 2 000 €.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
Ride Sarpola, Tanskanen, Fiia, oulu, suojatie