Meddelanden
Cykling
Riksomfattande

”Fastän användningen av cykelhjälm småningom har blivit vanligare har utvecklingen sett till landsomfattning och åldersgruppering varit mycket ojämn. Mest använder man cykelhjälm i huvudstadsregionen och barn använder oftast hjälm. Enligt Trafikskyddets uppföljningsstatistik år 2014 var användningsgraden av cykelhjälm i hela landet 41 %, konstaterar Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.

Vid revideringen av Vägtrafiklagen granskas även paragrafen om cykelhjälmsanvändning.

”Trafikskyddet anser det vara viktigt, att det i den nya lagen tydligt framgår att cyklisten och passageraren på cykel ska använda hjälm. Trafikskyddet anser det dock inte vara aktuellt att lagparagrafen effektiveras genom sanktioner. Däremot kan man med hjälp av information och utbildning öka användningen efter hand. En förändring i kulturen tar tid”, konstaterar styrelseordförande för Trafikskyddet, riksdagsledamot Martti Korhonen.

Cykling främjar folkhälsan och sparar miljön. Man förebygger effektivt cykelolyckor genom en god cykelinfrastruktur. När en olycka inträffar är cykelhjälm ändå en oersättlig utrustning.

”Cykelhjälmens skyddsverkan beträffande hjärnskador är väldigt bra och den hör till cyklistens utrusning. Det är hälsosamt och nyttigt att cykla, men förhoppningsvis lär sig den växande skaran cyklister att undvika olyckor”, konstaterar Tarvainen.

”Vid olyckstillfällen är det viktigt att cykelhjälmen har hållits på huvudet och att den har varit rätt fastspänd. Förutom vid kollisioner skyddar hjälmen även om cyklisten cyklar omkull. Alla olyckor har inte två parter”, påminner Tarvainen.

Tilläggsinformation
verkställande direktör Anna Liisa Tarvainen, Trafikskyddet, 040 197 9140
Trafikskyddets styrelseordförande, riksdagsledamot Martti Korhonen, 050 511 3051

Mera forskningsinformation om cykelhjälm finns på Trafikskyddets webbsidor: www.liikenneturva.fi/pyorailijat/pyorailykypara.

Bilder för tryckning finns i Trafiksyddets bildtjänst Flickr.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
pyöräilykypärä