Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Bilarnas hastighetsmätare visar i huvudsak lite för hög hastighet. Till exempel bilmodell, trycket i och dimensionen på däcken kan inverka på felmarginalen.

Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav knappt hälften att de exakt kände till felmarginalen och en lika stor andel uppgav att de kände till felmarginalen ungefär. Sex procent kände inte alls till att hastighetsmätaren visar fel.

Majoriteten av bilisterna beaktar också felmarginalen vid körning. Av förarna uppgav 71 procent att de alltid beaktar felmarginalen och 27 procent att de ibland beaktar den. Endast två procent uppgav att de aldrig beaktar felmarginalen. Utgående från detta kan man dra slutsatsen att en felaktig hastighetsmätare inte är förklaringen till att några kör med alltför låg hastighet.

”Det verkar som om bilisterna dagligen beräknar felmarginalen och tar den i beaktande när de kör. Från tidigare undersökningar vet vi också att en del av bilisterna också lägger till en möjlig marginal för polisingripande för fortkörning”, konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Följ hastighetsbegränsningarna

Trafikskyddet påminner om att det är bra att känna till hastighetsmätarens felmarginal, men också en liten överhastighet inverkar på trafikens smidighet, rytm och säkerhet.

Trafikskyddet uppmanar bilisterna att iaktta hastighetsbegränsningarna. I takt med att hastigheten ökar blir det mindre tid till att göra iakttagelser och ta beslut. Röresekraften ökar och bilens stoppsträcka förlängs. Också behovet av att göra omkörningar ökar när bilen rör sig snabbare än övrig trafik och antalet felbedömningar i samband med detta ökar.
Undersökningen gjordes under november- december 2012 genom att intervjua 1218 bilister. Intervjuerna gjordes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Tilläggsinformation

Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349

 

Tagit: 
hastighet, hastighetsmätare