Meddelanden
Bilkörning
Lätt trafik
Riksomfattande

Nästan tre av fyra (74 procent) av de som besvarat Trafikskyddets enkät anser att det är tryggt att ta sig fram till fots i städerna. Något färre (70 procent) upplever det också som tryggt att korsa en gata på ett övergångsställe. 58 procent av de tillfrågade anser att bilister är bra på att ge fri passage åt fotgängare som vill gå över ett övergångsställe.

Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen påminner om att bilförares skyldigheter vid övergångsställen är entydiga: föraren måste ge fri passage åt fotgängare som befinner sig på ett övergångsställe eller är på väg att gå ut på ett. Han lyfter fram att kommunikationen mellan trafikanterna är viktig på övergångsställena.

”Växelverkan som bygger på trafikreglerna blir särskilt tydlig vid övergångsställen. Genom att sänka farten i god tid före övergångsstället signalerar föraren att hen har lagt märke till fotgängaren och att fotgängaren tryggt kan gå över övergångsstället. Fotgängaren kan å sin sida signalera att hen vill gå över övergångsstället genom att söka ögonkontakt med bilisten och på så sätt även försäkra sig om att hen har blivit sedd av bilisten.

Bilisterna har det största ansvaret för säkerheten på övergångsställen

År 2017 omkom sju fotgängare på övergångsställen, och 216 skadades. Över sex av tio av de som svarat upplever bilisternas agerande och attityder som den viktigaste faktorn när det gäller att förbättra säkerheten på övergångsställena.

”Att följa hastighetsbegränsningarna, respektera trafikljusen och fokusera på trafiken i stället för exempelvis sociala medier eller e-postmeddelanden i telefonen är enkla saker som vi alla kan göra för att förbättra säkerheten på övergångsställena. Särskilt nu när skolorna börjar bör man komma ihåg att det också finns andra än personer i standardformat i trafiken. Så var uppmärksam i synnerhet i närheten av skolorna, så att du lägger märke till alla, även de minsta skolbarnen”, säger Kaistinen.

Nästan sex av tio tillfrågade bilister upplever att de skulle kunna vara mer hänsynsfulla mot fotgängare. Nio av tio anser sig dock vara bra på att stanna för fotgängare vid övergångsställen när de kör bil. Två av tre anser att de stannar vid övergångsställen oftare än den genomsnittliga bilisten.

Ta emot utmaningen och gör skolvägen trygg

I samband med skolstarten för Trafikskyddet kampanj på temat Se människan i trafiken. Som en del av kampanjen utmanar Trafikskyddet alla vuxna att förbättra trafikkulturen och ge skoeleverna en trygg skolväg.

”Även inrotade dåliga vanor, såsom en tung gasfot, går att bli av med och det är möjligt att i stället lära sig nya positiva trafikvanor. Om man övar varje dag tar det omkring 20–80 dagar att etablera en vana. Om du redan i dag börjar göra saker på ett nytt sätt i trafiken, blir det i bästa fall en ny rutin på mindre än en månad”, säger Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

Välj din favorit, eller varför inte allihop – experimentet blir en vana utan att du märker det.

  1. Jag kör försiktigare än vanligt i närheten av skolor.
  2. Jag lämnar fri passage åt fotgängare som befinner sig på övergångsställen eller är på väg att gå ut på ett.
  3. När trafikljuset ändrar färg till gult stannar jag i stället för att gasa.
  4. Jag är uppmärksam när jag kör, i synnerhet i närheten av skolor, så att jag helt säkert lägger märke till även de minsta skoleleverna.

*Finländarnas uppfattningar om trafiken utreddes med en enkätundersökning i maj 2018. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och 1 198 finländare svarade på den, av dem var 82 procent, det vill säga 967 personer, bilförare.

Tagit: 
näe ihminen liikenteessä, suojatiet, koulujen alku