Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Säkerhetsfördelarna med ett bilbälte som används rätt är obestridliga. Nästan alla (97 %) av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* ansåg det ganska eller mycket viktigt att en närstående person använder bilbälte vid resor med personbil. Drygt 70 procent av svararna uppfattade det som en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse att inte använda bilbälte.

”Svaren berättar om att bilbältet idag utgör en etablerad del av den finländska trafikkulturen och att man klart och tydligt erkänner bilbältets inverka på säkerheten”, resonerar Trafikskyddets kontaktchef Marko Nieminen.

Men ännu finns det plats för förbättringar. Enligt Trafikskyddets uppföljningar används bilbälte inte lika ofta när man flyttar sig från framsätet till baksätet. 88 procent använder bilbälte i baksätet. Motsvarande användningsgrad i framsätet är mellan 93 och 96 procent, beroende på om man kör i eller utanför tätorter.

”Risken för att en person som sitter i baksätet utan bilbälte ska skadas i tätortshastigheter är mångdubbel jämfört med för en person som använder bilbälte. Den som sitter i baksätet utan bilbälte riskerar inte endast sitt eget liv utan också livet på den som sitter i framsätet, eftersom en person utan bilbälte i baksätet oundvikligen slungas framåt vid en trafikolycka” betonar Nieminen.

Enkel fysik talar för användningen av bilbälte vid även låga hastigheter. Vid en kollision i en hastighet av högst 7 km/h kan en vuxen person eventuellt med händerna förhindra att han eller hon slungas mot ratten eller ryggstödet. Till exempel vid en kollision i en hastighet av 50 km/h är människans kollisionsvikt redan 40 gånger större.

Använder du bilbältet rätt? Fäst och spänn

I många bilar inkluderar standardutrustningen en bältesförsträckare som vid en kollision drar åt bilbältet ännu mer. I detta fall hålls personen som är fastspänd bättre på plats och även skyddsfunktionen för en eventuell krockkudde förbättras. Trots bältesförsträckaren lönar det sig alltid att dra år bilbältet ordentligt.

”När man fäster bilbältet lönar det sig alltid att efterspänna det och att kontrollera att höftbandet löper över höften. Särskilt vintertid har man lite tjockare kläder på sig och de kan lyfta bilbältet onödigt mycket”, tipsar Nieminen.

Se en video, som visar hur viktigt det är att spänna bilbältet

Att bilen är utrustad med krockkuddar är inget skäl att inte använda bilbälte. För att krockkuddarna ska fungera som avsett ska bilbältet vara ordentligt fastspänt. Utan bilbälte kan en krockkudde till och med orsaka dödsfall.

Trafikskyddet frågade om finländarnas inställning till säkerhetsanordningar i maj 2017. Sammanlagt 1 035 personer svarade på enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS OY och av dem var 79 procent bilförare.

 

Tagit: 
turvavyö