Meddelanden
Riksomfattande

”Bestäm själv!” –trafiksäkerhetsprojektet genomförs under 2013 åtminstone i yrkesläroanstalterna i regionerna Jyväskylä, Tavastehus och Lahtis. Därtill kan ungdomsgrupper runt om i Finland ansöka om 100-500 euro i stöd för egna planerade projekt. Majoriteten av dem som deltar i projektet ska vara i åldern 16–19 –år.

Projektets innehåll och förverkligande är helt upp till ungdomarna att besluta om. Enda kravet är att projekten behandlar trafiksäkerhet. Målet kan exempelvis vara hur man lokalt kan förebygga ungdomars riskbeteende i trafiken. Bromstest, nya reflexmodeller, en temadag med trafiksäkerhet eller kanske en mobilapplikation med trafiksäkehetstema – låt kreativiteten flöda!

Tilläggsuppgifter och ansökningsinformation:

www.itsetehty.fi/paataitse

Katariina Rahikainen, katariina.rahikainen[at]liikenneturva.fi, 020 7282 342
Anni Pietarinen, anni.pietarinen[at]nuortenakatemia.fi, 044 4165 445

Tagit: 
trafiksäkerhetsprojekt