Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I en enkät på webben frågade trafikskyddet förra sommaren om hur barn transporteras i bilen. Bland alla som svarade ansåg 70 procent att ett litet barn alltid ska använda bilbarnstol i bilen. En femtedel skulle göra ett undantag vid resor med taxi och några procent om bilresan är kort eller om säkerhetsanordningarna inte får plats i bilen. Även eventuella nödsituationer utgjorde en motivering till att inte använda bilbarnstol.

”Man måste komma ihåg att vuxna bär ansvaret för barnens säkerhet i bilen, även på korta resor, vägstumpar till sommarstugan eller dagliga daghemsresor på femhundra meter. En rutin, där barnet använder bilbarnstol varje gång, är även enklare för barnet att förstå och enklare för föräldrarna att övervaka – jämfört med ett kaotiskt tillvägagångssätt där man varierar enligt tillfälliga omständigheter”, konstaterar Laura Loikkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Med tanke på barnets säkerhet på bilresor är det ingen skillnad vem som kör. Om barnet till exempel sköts av far- eller morföräldrarna lönar det sig att kontrollera att det också i mormors eller farfars bil finns korrekta bilbarnstolar om man tänker åka någonstans.

Säkerhet är en faktor även när man analyserar test av bilbarnstolar

Många som svarade på Trafikskyddets enkät, upplevde att de har fått tillräckligt med information om hur man transporterar barn i bilen på ett tryggt sätt. I de öppna svaren avslöjades att många skulle vilja ha bland annat information om jämförbara test ur säkerhetsperspektiv, det svenska plus-testet, stolarnas livslängd och återvinning samt att byta från en stol till en annan.

”I diskussionsforum, bloggar och vid kaffebordet förekommer otaliga egna erfarenheter och även uppfattningar baserade på antaganden om bilbarnstolar. Vi på Trafikskyddet får även många frågor om ämnet. Därför har vi försökt sammanställa de viktigaste teserna om hur man transporterar barn på ett tryggt sätt på vår webbplats och det lönar sig att läsa dem när ämnet blir aktuellt”, berättar Loikkanen

Test av bilbarnstolar är ett exempel på något som orsakar bryderi. Loikkanen berättar att när bilbarnstolar som har klarat sig bra i test jämförs, glömmer många att man i testen även ger poäng för annat än säkerheten.

”Till exempel en stol som monteras med ryggen mot färdriktningen och fått högsta poäng för säkerhet vid kollision kanske faller ner till genomsnittet om den inte klarar sig lika bra när man bedömer komforten eller hur enkel den är att montera. I den här serien lönar det sig att lita på det svenska plus-testet, som är det striktaste vad gäller säkerhet vid kollision, och välja en bilbarnstol som har klarat plus-testet”, beskriver Loikkanen.

Vilka andra saker grubblar man på vad gäller bilbarnstolar? Läs mer på Trafikskyddets webbplats.

 

 

*Trafikskyddet frågade sommaren 2017 om hur man transporterar barn på ett säkert sätt. Enkäten fanns på en nätblankett om vilken man riktade reklam till barnens föräldrar. Sammanlagt över tusen vuxna svarade på enkäten, 90 procent av dem var kvinnor. Nio av tio som svarade transporterade barn under skolåldern med person- eller paketbil.

Tagit: 
bilbarnstol