Meddelanden
Bilkörning
Tung trafik
Riksomfattande

Var tionde som svarade på Trafikskyddets enkät* trodde att två barn kan dela samma bilbälte om bilen inte har ett enskilt säte med bilbälte för alla passagerare. Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen påminner att reglerna för bilbältesanvändning inte är särskilt komplicerade: ett bilbälte ska endast skydda en passagerare och varje passagerare ska ha ett bilbälte på sig.

”Det verkar fortfarande vara oklart hur bilbältet ska användas. Varje passagerare, både vuxna och barn, ska ha ett eget säte med eget bilbälte. Även om bältet skulle förhindra att passagerarna inte slungas ur bilen, kan två personer som använder samma bälte orsaka till och med svåra skador på varandra”, konstaterar Heiskanen.

När man spänner fast bilbältet måste man se till att det går över axeln på rätt sätt och att det är ordentligt åtstramat. På vintern är det bra att ta av sig den tjocka dunjackan så att bältet blir tillräckligt åtstramat.

I baksätet låter man oftare bli att spänna fast bilbältet

Enligt Trafikskyddets uppföljningar** används bilbältet flitigt, men det finns utrymme för förbättring. Bara runt fem procent av passagerarna i framsätet låter bli att spänna fast bilbältet. Nästan var åttonde (13 %) låter bli att använda bilbältet även om passagerare som är utan bälte i baksätet också är till fara för dem som sitter längst fram.

”Man kan säga att en passagerare i baksätet utan bilbälte är som en elefant. Till exempel vid en kollision i en hastighet på 50 km/h är människans kollisionsvikt redan 40 gånger större. Vid en olycka kan alltså den som sitter i baksätet utan bälte slungas hårt mot dem som sitter i framsätet. Även i låga hastigheter är det ett måste att ha bilbältet på. Vid en kollision i en hastighet på högst 7 km/h kan en vuxen person eventuellt med händerna förhindra att han eller hon slungas mot ratten eller ryggstödet. Alla måste alltså ha bältet på sig även när man kör i tätort”, betonar Heiskanen.

Krockkuddarna är ingen ursäkt att låta bli att använda bilbältet. För att krockkuddar ska fungera som planerat måste bilbältet vara fastspänt. Utan bilbälte kan en krockkudde till och med orsaka skador vid en krocksituation.

”Krockkudden kan också orsaka mycket svåra skador om man har fötterna på instrumentbrädan. Även om resan vore lång och kroppen skulle domna bort, är det bättre att ha fötterna i fotutrymmet. Man kan också öka blodcirkulationen genom att stanna för fler bensträckarpauser”, tipsar Heiskanen.

Spänn fast bilbältet på rätt sätt:

  • Dra åt höftbältet ordentligt över höftbenen. Bilbältet får inte vara snott eller slappt.
  • Försäkra dig om att axelbältet går över axeln och inte t.ex. under armbågen eller bakom ryggen.
  • Om man har en tjockare dunjacka, är det på sin plats att ta av sig den så att bältet blir tillräckligt åtstramat.
  • Spänn fast bilbältet oavsett om du reser i fram- eller baksätet, eller i en person- eller skåpbil. Bilbältet räddar bara när det är fastspänt.

*Trafikskyddet kartlade finländarnas kännedom om olika trafikteman med en enkätundersökning i december 2019. Enkäten besvarades av 1 000 personer, varav 79 procent var bilister.

**Vid Trafikskyddets uppföljningar observeras det om föraren eller passageraren/passagerarna använder bilbälte eller inte. Uppföljningar utförs både i tätort och utanför tätort. År 2019 använde 94 procent av passagerarna i framsätet på en personbil bilbälte i tätort. Utanför tätort var siffran 96 %. I baksätet var bilbältet fastspänt hos 87 procent av passagerarna (i tätort). Trafikskyddet publicerar inga ortspecifika uppgifter.

Tagit: 
turvavyö