Meddelanden
Motorcyklist
Riksomfattande

Antalet omkomna motorcyklister har minskat med en femtedel under de senaste tio åren. Antalet skadade har minskat med nästan en tredjedel.

Säkerhetsläget har förbättrats på lång sikt, fastän antalet dödade motorcyklister har ökat en aning under fjolåret. Enligt preliminära uppgifter omkom 20 motorcyklister i fjol. Antalet skadade var 490.

”Motorcykelparken har i praktiken vuxit hela tiden från och med slutet av nittiotalet. Samtidigt har säkerheten för motorcyklister förbättrats. De egna valen är en viktig del av säkerheten för en motorcyklist och den egna trafiksäkerheten kan man alltid förbättra genom att göra säkra val. Oberoende av hur skicklig eller erfaren föraren anser sig vara”, kommenterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Hastighet och risktagning orsak till många olyckor

Enligt den av Trafikskyddet och Suomen Motoristit ry (SMOTO) till motorcyklister riktade enkäten* uppgav fyra av fem motorcyklister att de hade kört in i en kurva med sådan hastighet att det har varit svårt att hållas kvar på vägen. Nästan alla erkände också man ibland har överskridit hastighetsbegränsningarna på landsvägar.

”Allvarliga motorcykelolyckor är fortsättningsvis i huvudsak singelolyckor och det är män som råkar ut för dem. Onödig risktagning och en olämplig situationshastighet är fortsättningsvis orsaker”, berättar Vuoristo.

Under de senaste tre åren har sju av tio dödolyckor och hälften av skadeolyckorna inträffat utanför tätort. En stor del av dessa olyckor var avkörningar. Var femte av alla omkomna i motorcykelolyckor och 42 procent av de skadade var 15-24-åringar. Allvarligt skadade fanns med i den officiella statistiken för första gången. År 2014 var antalet allvarligt skadade motorcyklister 75.
 

Tilläggsinformation:

utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349
utbildningsinstruktör Erkka Savolainen, Trafikskyddet, 020 7282 397

*Trafikskyddets och SMOTO ry:s enkät gjordes på nätet i början av 2015. Enkäten besvarades av 2714 motorcyklister.