Meddelanden
Mopedkörning
Riksomfattande

På Trafikskyddet är man oroad över att ungefär var femte ungdom ansåg att trimning av mopeden förbättrar dess säkerhet. Av ungdomarna trodde 22 procent att trimning förbättrar säkerheten, eftersom en högre hastighet innebär att man inte är i vägen för övrig trafik. Hälften av de som svarade på enkäten önskade att man skulle få köra 60 km/h med moped och var sjätte ville höja mopedens hastighet till 80 km/h.

Enligt Trafikskyddet skulle en höjning av hastigheten för mopeder inte förbättra trafiksäkerheten. Bilisternas behov att köra om skulle möjligtvis minska och samtidigt skulle också de omkörningssituationer som upplevs av mopedisterna som besvärliga minska. Detta kan vara en delorsak till varför en så pass stor del av föräldrarna ser mellan fingrarna med trimning.

Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi påpekar, att omkörningssituationerna sällan syns i olycksstatistiken. Däremot sker typiska mopedolyckor i korsningar och här skulle en högre hastighet med stor sannolikhet öka antalet olyckor och följderna av dem.

Föräldrarna känner till trimningen

Ungefär var tredje moped är trimmad. Pojkars mopeder är oftare trimmade än flickors.

Majoriteten av mopedägarna (71%) uppgav att föräldrarna känner till att mopeden är trimmad. Ungdomarna uppgav att de trimmar mopederna själva eller att de är färdigt trimmade. Mera sällan deltar föräldrarna (10 %) eller inköpsställena (2 %) i trimningen.

Trafikskyddet ordnar under våren kampanj för mopedsäkerheten genom att genomföra olika mopedevenemang runt om i Finland. Mopedkörning att ett viktigt första steg för ungdomen att lära sig trafikregler för motorfordonstrafik och för att tillgodo göra sig säkra trafikattityder.

Trafikskyddets Ungdomsundersökning 2013 undersökte 15–19-åringars åsikter och erfarenheter av trafiken. Undersökningsmaterialet samlades in under januari-februari 2013 genom en Internetpanel utförd av Gallup Forum. Sammanlagt intervjuades 749 ungdomar. Undersökningen utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Den publiceras i sin helhet under året 2013.

Tilläggsinformation

utbildningschef Antero Lammi tfn 020 7282 346

Tagit: 
moped, trimma