Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Nästan fyra av fem (78 %) av finländarna anser det vara en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse att köra när man är trött. Inställningen till att köra småberusad – det vill säga att köra med alkohol i blodet, men under gränsen för rattfylleri – är inte lika fördömande: 68 procent av finländarna anser det vara en mycket allvarlig eller relativt allvarlig förseelse att köra småberusad.

”Trötthet är en av orsakerna bakom många olycksfall och ökar även risken för farliga situationer. Den försvagade körförmågan på grund av trötthet blir ännu tydligare om man dricker ens en liten mängd alkohol. Sommarens aktiviteter och de ljusa nätterna lockar oss att stanna uppe längre och för många innebär också sommaren en ökad alkoholkonsumtion. Smådrickande kombinerat med att vaka länge kan snabbt orsaka problem på landsvägen”, säger Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen.

Tröttheten smyger sig på

Man kan dock råka ut för en olycka utan att man ens somnar vid ratten, det räcker att uppmärksamheten försämras. 16 procent av dem som svarade på Trafikskyddets enkät** hade på grund av att de hade kört när de var trötta råkat ut för minst en farosituation under det senaste året.

”Många kanske anser att man kan hålla ut bakom ratten och slutföra körprestationen. Hjärnan ställer dock in sig på sömn utan något särskilt tillstånd. När man blir trött börjar man blinka långsammare, och ögonlocken är slutna under en längre tid. Dessa störningar i uppmärksamhet varar kanske först bara en halv sekund, men de leder lätt till flera sekunders mikrosömn”, beskriver Taskinen.

Tillräckligt med vila före resan är det bästa sättet att förebygga trötthet bakom ratten och att man somnar bakom ratten. Det lönar sig även att ta hänsyn till pauser när man planerar sommarens bilresor. Nästan var tionde förare (8 %) berättade att de hade råkat ut för en farosituation när de hade kört långa sträckor utan några pauser.

”Det skulle vara viktigt att lära sig känna igen sin egen vakenhetsgrad och de första tecknen på trötthet. På så sätt kan man styra in på en rastplats eller till en servicestation innan några farosituationer hinner uppstå”, uppmuntrar Taskinen.

Så här undviker du trötthet:

  • Sov minst sex timmar föregående natt.
  • Ta dig vid behov en tupplur före resan.
  • Fundera ut pausplatserna på förhand och ta regelbundna pauser.
  • Undvik att köra när du är sjuk eller i dålig form.
  • Ät inte tunga måltider och drick inte alkohol före körningen.
  • Undvik att köra på efternatten mellan klockan ett och sex, då risken att somna vid ratten är som störst.
  • Ett bra och piggt ressällskap hjälper till att hålla sig vaken.

Varför kör man när man är trött? Trafikskyddet frågade ifjol om finländarnas orsaker till trötthet. Se den grafiska statistiken.

*Finländarnas åsikter om hur allvarliga olika trafikförseelser är utreddes med en enkätundersökning i maj 2018. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och 1 198 finländare svarade på den, av dem var 82 procent, det vill säga 967 bilförare.

**De farosituationer som bilförare har upplevt utreddes i december 2017. Enkätundersökningen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt svarade 1 530 personer, varav 1 212 var bilförare.

Tagit: 
väsymys