Meddelanden
Tung trafik
Bilkörning
Riksomfattande

Människors uppfattningar om ett företag påverkas av att de ser fordon försedda med företagets logotyp i trafiken. Över nio av tio finländare upplevde att företagets anseende lider mycket eller något av att föraren av ett företags fordon kör i berusat tillstånd, kör förbi eller kilar fräckt, kör mot rött ljus eller stänker gyttja på fotgängare eller cyklister. Användningen av mobiltelefon under körningen väcker också ogillande, liksom överhastighet eller parkering på ett ställe där den övriga trafiken störs.

Ett positivt beteende i trafiken förbättrade däremot anseendet, till exempel när föraren visar hänsyn, ger plats på övergångsställen och kör enligt hastighetsbegränsningarna i tätorter. Negativt beteende i trafiken har emellertid större effekt på företagets anseende och konsumenternas köpbeteende än positivt beteende.

”Förutom att förares dåliga trafikbeteende är en säkerhetsrisk i trafiken skadar det också företagets anseende och kan medföra bojkott”, kommenterar Trafikskyddets utbildningshandledare Tomi Rossi i Jyväskylä.

Negativa erfarenheter delas nu också i sociala medier

"Bageriets bil körde om utan att bry sig om den mötande trafiken, jag köper inte det här bageriets produkter. Jag ringde också upp bageriet där man svarade att ”föraren hade bråttom"."(svar av en kvinna 51 år)

Förarnas trafikbeteende föranleder också respons. Drygt en tiondedel av dem som besvarade förfrågan har gett respons direkt till företaget eller tagit upp saken direkt med föraren. Sex procent av dem som besvarade förfrågan uppgav att de hade delat den negativa erfarenheten i sociala medier till exempel med hjälp av ett fotografi eller en videoinspelning. Några färre hade skrivit sin respons på företagets konto i sociala medier.

”Den allt större integrationen av sociala medier har gjort företagens verksamhet transparentare. När man upptäcker felaktiga handlingar berättar man om det, visserligen kanske endast i de egna nätverken. Å andra sidan kan en dålig erfarenhet som en bekant person eller en som följs av många förmedlar också påverka mera”, analyserar Rossi.

Av dem som besvarade Trafikskyddets förfrågan uppgav nästan sex av tio (58 %) att en uppdatering i sociala medier om tråkigt eller fult beteende hos en förare av en företagsbil påverkar uppfattningen om företaget ofta eller åtminstone ibland. En fjärdedel (27 %) upplevde att uppdateringar i sociala medier inte hade någon större effekt.

När en förare av en företagsbil uppträder nonchalant kan det också leda till att företaget bojkottas. Närmare en tredjedel har åtminstone ibland eller ofta bojkottat eller övervägt att bojkotta ett företag på grund av en företagsförare trafikbeteende.

”I det finländska samhället värdesätter vi säkerheten. Jämfört med den tidigare undersökningen** verkar trafikbeteendets betydelse ha stigit något. Beteendet i trafiken hos förare av företagsfordon bidrar för sin del till företagets anseende och negativa erfarenheter ändrar till och med konsumentbeteendet. Företagets anseende är ett möjligt kriterium när man tar ett köpbeslut”, konstaterar Rossi.

*Finländarnas uppfattningar om trafikbeteendet hos förare av företagsfordon undersöktes i en enkätundersökning i december 2017. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt besvarades enkäten av 1530 personer.

**Rossi, T. 2016 How Does the Traffic Behavior of Company Vehicles’ Driver Affect Corporate Reputation and Consumers Purchasing Behavior in Finland? Thesis. Master’s Degree Programme in International Business Management, JAMK University of Applied Sciences. TNS Gallup Oy samlade in undersökningsmaterialet i en internetpanel i november-december 2013 på uppdrag av Trafikskyddet. Enkäten besvarades av 1677 finländare över 15 år. Enkäten var en del av Master Thesis -lärdomsprovet som Tomi Rossi utförde som en del av det högre YHS-utbildningsprogrammet International Business Management vid Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.