Meddelanden
Riksomfattande

Under drygt 20år har användningen av cykelhjälm ökat avsevärt. Trafikskyddet har följt uppanvändningen av cykelhjälm med vägkantskontroller redan i över 20 år.Användningen av hjälm har ökat från fyra procent år 1990 till 37 procent förrasommaren.Då manbetraktade olika åldersgrupper använde 31 % av 64-åringar och äldre cykelhjälm,men männen i denna åldersgrupp använde sällan hjälm (19 %).Icykelhjälmskontrollerna som ingick i Trafikskyddets uppföljningar avtrafikbeteende gjorde man sammanlagt 22 661 observationer på 12 olika orterrunt om i Finland under sommaren 2012.

Trafikskyddetpåminner att nuförtiden hittar även äldre passande hjälmar. Foto Trafikskyddet / Juha Tuomi. Cykelhjälmenger extra skyddEnligtTrafikskyddets statistiska översikt var hälften av cyklisterna som omkom iolyckor i vägtrafiken över 64 år. Dödsrisken för cyklister över 75 år ärtredubbel jämfört med hela befolkningen, när man jämför antalet omkomna iförhållande till åldersgruppens storlek.Cyklisters dödorsakas ofta av en huvudskada. Enligt undersökningskommissionerna förtrafikolyckor skulle en cykelhjälm har räddat fyra av de cyklister (n=18) somomkom i olyckor år 2011.

Enligtundersökningar har hjälmen en effektivitet på 73 procent i att minska skadorsom leder till döden.Risken förhuvudskador, hjärnskador och svåra hjärnskador minskar enligt olikaundersökningar med 63–88 procent.

Mer information
forskningschef Juha Valtonen 020 7282 310
kontaktchef Varpu Tavaststjerna 020 7282 339

Trafiksäkerhetsöversiktför cyklister

Användning av cykelhjälm enligt åldersgrupp

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.