Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

 

Bilbältets skyddande effekt grundar sig på att det är ordentligt fastspänt. Enligt de granskningar Trafikskyddet gjorde år 2016 spänner en majoritet av passagerarna i framsätet fast sig när de kör såväl inne i tätorten som utanför. Bara runt fem procent av passagerarna i framsätet hade låtit bli att spänna fast bilbältet.

”För många har det blivit nästan en automatisk handling att spänna fast sig när man sätter sig i bilen. Det har blivit vanligare med olika system i bilarna som i rätt ögonblick larmar om bilbältet inte är fastspänt till exempel på grund av glömska eller brådska,” säger Trafikskyddets kontaktchef Marko Nieminen.

”Att bilen är utrustad med olika typer av krockkuddar är inget skäl att inte använda bilbälte. För att krockkuddar ska fungera som planerat måste bilbältet vara fastspänt enligt rekommendationerna. Utan bilbälte kan en krockkudde orsaka svåra skador.” fortsätter Nieminen.

När man spänner fast bilbältet måste man se till, att det är ordentligt åtstramat. Det är till exempel bra att ta av sig ytterjackan så att bältet blir tillräckligt åtstramat.

Bruket av bilbälte i baksätet borde förbättras

Trafikskyddet följer upp bruket av bilbälte i baksätet även i tätorter. En årligen återkommande observation är att man oftare låter bli att använda bilbälte i baksätet. År 2016 spände 85 procent av passagerarna i baksätet fast bilbältet.

De som sitter utan bilbälte i baksätet äventyrar inte bara sin egen utan även andras säkerhet. Vid ett olyckstillfälle kan kraften från kollisionen slunga den som inte sitter fastspänd framåt på den som sitter framför.

Enligt Trafikskyddets enkät* är det inte på grund av okunskap som passagerare i baksätet inte spänner fast sig. Nästan varenda svarande vet att det inte är tryggt att åka i baksätet utan bilbälte ens i tätorter.

”De vuxna kommer ihåg familjens minstingarnas säkerhetsanordningar och ser till att barnens bilbälten är fastspända. Med stigande ålder kontrollerar man kanske inte på samma sätt att bilbältet används. Föraren och passageraren i framsätet spänner fast sig, men kontrollerar inte längre om passagerarna i baksätet använder bilbälte,” resonerar Nieminen.

Nieminen föreslår en mycket enkel lösning på detta: Fråga innan starten om alla har spänt fast bilbältet.

”Att fråga högt om alla passagerare spänt fast sig är inte ett tecken på brist på tillit för andra vuxnas omdömes- och beslutfattningsförmåga. Det visar bara på att man bryr sig om varandra och varandras säkerhet,” säger Nieminen.

Såhär spänner du fast bilbältet på rätt sätt:

  • Dra åt höftbältet ordentligt över höftbenen. Bilbältet får inte vara snott eller slappt.
  • Försäkra dig om att axelbältet går över axeln. Axelbältet får inte trädas under armen eller bakom ryggen.

Visste du att? Enligt en uppskattning gjord av undersökningskommitteerna för trafikolyckor hade bruket av bilbälte kunnat rädda livet på var tredje bilbälteslös person som dött i person- och paketbilsolyckor. Bilbältet hade kunnat lindra eller förhindra fyra av fem skador.

*Trafikskyddet kartlade finländarnas åsikter och erfarenheter av trafiken med en enkätundersökning i december 2016. Undersökningen utfördes av Kantar TNS internetpanel på GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1531 personer, varav 1238 eller 81% var biltrafikanter.

Tagit: 
bilbälte