Meddelanden
Riksomfattande

Körkortens giltighetstider och körkortsklasser förändras

Alla körkort som beviljas efter den 19.1.2013 är tidsbundna. Utgående från klass och innehavarens ålder är körkorten i kraft 2-15 år. Att körkortet går ut betyder dock inte att körrätten upphör utan att körkorten ska förnyas med olika tidsintervall. Innan körkortet förnyas ska man lämna in ett läkarintyg till polisen, efter att man har fyllt 70 gällande körkortsklasserna för lättare fordon och efter att man har fyllt 45 gällande körkortsklasserna för tyngre fordon.

Körkortslagen som träder i kraft för med sig ändringar också för körkort gällande moped och lätt fyrhjuling som mopedbil. Även klasserna för motorcykelkörkort förändras och åldersgränsen för lastbilskörkort höjs.

Målsättningen med den nya körkortsundervisningen är en ansvarsfull förare

Förarutbildning är en faktor för att förbättra trafiksäkerheten. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken för unga i åldern 15 – 29 –år såväl i Europa som i övriga världen. Både Finland och EU har som mål att minska antalet trafikdödade.

Den nya körkorslagen för med sig ändringar i körundervisningen som förnyas till sitt utförande, innehåll och sin målsättning. Självstudier blir allt viktigare och också utbildningen med körundervisningstillstånd förnyas. Antalet körtimmar ökar i körutbildningens grundskede. Den nu gällande bestämmelsen som är i kraft fram till den 19.1.2013 med fastslagna körtimmar härstammar från år 1927.

Övergången till den nya lagen för med sig några övergångsbestämmelser gällande dem som ska ta examen eller uppgradera sin körkortsklass. Tilläggsuppgifter gällande övergångsbestämmelserna finns på Trafis webbsidor.

Utsträckningen för de körkort som har beviljats före den 19.1.2013 förändras inte. I det här skedet kräver lagändringen inga åtgärder av nuvarande körkortsinnehavare.

Tilläggsinformation:

Utbildningschef Antero Lammi, Trafikskyddet, 020 7282 346
Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, Trafikskyddet, 020 7282 349

Läs mera

Liikennevilkku 4/2012

Uuden ajokorttilain muutoksia – PDF

Tagit: 
Körkort