Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I Trafikskyddets enkät* från i maj uppgav tre av fem att det inte är försvarbart att man genast efter att ha druckit en eller två alkoholportioner kör bil. Nio av tio uppgav att de högst antagligen eller säkert anmäler en rattfyllerist. Inte ens bland vänner är det godtagbart att köra påverkad, eftersom 66 procent uppgav att de skulle anmäla en närstående eller god vän till polisen. I enkäten uppgav var femte att de skulle anmäla en rattfyllerist till polisen.

”Ett allmänt fördömande av rattfylleri, är ett viktigt redskap för att förhindra rattfylleriolyckor och hjälper till att få fast rattfyllerister”, konstaterar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Bandet främjar trafiknykterhet och säkerhet

Från och med midsommar hörs Trafikskyddets nya radioreklamserie ”bandet” på radion. I början av sommaren är temat trafiknykterhet och trötthet. Radioreklamen sänds endast på finska.

Radiokampanjens olika teman är på intet sätt nya för bilisterna, utan lika bekanta som användningen av bilbälte. Bandet betonar hänsyn, förutseende körsätt och följande av trafikregler, d.v.s. saker som förbättrar trafiksäkerheten överlag.

”Bilisternas trafikbeteende har fortsättningsvis en nyckelroll när det gäller förbättrande av trafiksäkerheten och uppnående av nollvisionen**. Med hjälp av radion når vi bilisterna på rätt tid och plats, d.v.s. i trafiken”, berättar Valtonen.

Antalet rattfylleriolyckor har minskat. I fjol var det 16 färre som omkom och 101 färre som skadades än jämfört med år 2013. År 2014 inträffade 533 personskadeolyckor med alkohol. Av dessa var 459 rattfylleriolyckor. I vägtrafiken omkom 41 och skadades 575 personer i rattfylleriolyckor.

Tilläggsinformation:

forskningschef Juha Valtonen, 020 7282 310

Lyssna på radioreklam: www.youtube.com/liikenneturva. Som röster i bandet hörs Jussi Vatanen, Petja Lähde och Juha Hyppönen.

*Materialet till enkäten inslamlades av GallupForum i maj 2015 som en Internetpanel på uppdrag avTrafikskyddet. I enkäten intervjuads 1005 personer, varav 794 bilister (79 %).

**Nollvisionen innebär att trafiksystemet bör utformas så att ingen behöver dö eller skadas svårt i trafiken. Finland och hela Europa har som mål att halvera antalet dödade från nivån 2010 fram till år 2020. Det innebär för Finlands del att man år 2020 skulle ha 136 dödade i trafiken.

Tagit: 
rattfylleri, trafiknykterhet, nollvisionen