Område

Trafikform

Tid

Säkerhetsavstånd ger spelrum i sommartrafiken

Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

De flesta anser att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser

Körskick försämras inte bara av berusande medel: oroväckande många kör för trötta

Var fjärde är bekymrad över sin närståendes körhälsa

Transportera hunden säkert och var beredd på olyckor

Den nya vägtrafiklagen fyllde ett år – vad har man kommit ihåg och hur syns förändringarna i trafiken?

Ledd ungdomsverksamhet i stället för mopedrakor

Hälften av cyklisterna använder hjälm

Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Finländarnas kunskaper om trafikreglerna bör förbättras

Ge nyttohunden arbetsro

Nästan alla motorcyklister använder hjälm

Säkerhetsbältet har tryggat trafiken redan i 50 år

Bilarnas säkerhetsteknik blir allt vanligare genom långsamt påskyndande

Trafikskyddets uppdaterade rekommendationer om bilbarnstolar

Virtuella skolbesök och material för distansstudier stödjer trafikfostran under undantagsförhållandena

Trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetare

Svag is bakom många snöskoterolyckor