Område

Trafikform

Tid

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Körhälsan oroar seniorerna

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Nio av tio seniorbilister tänker på sin körförmåga

Säker skolväg är den bästa mätaren på trafiksäkerhet

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Var fjärde ungdom vet eller känner någon som kört drogpåverkad

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

Över nio av tio fotgängare stannar för rött ljus

Det klassiska felet i sommartrafiken kan bäst undvikas genom tillräcklig vila

Andra förares användning av mobilen är orsak till många farliga situationer

Ytterst få ger utlopp för sin ilska i trafiken – Trafikskyddet lyfter känslorna till ytan på sin vetenskapsdag

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Håll dig på benen på fredag – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Varannan finländare använder reflex

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert