Område

Trafikform

Tid

Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Var sjunde har varit rädd för att somna i ratten under det senaste året

Känn trafikreglerna

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist

Mopedhjälm används flitigt, men hur sitter den fast?

Unga förare upplever att vuxna mobbar i trafiken

Ta till vana att känna efter om du är i körskick – man ska inte köra om man inte mår bra

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Kunskap om säkerhetsavstånd syns ofta inte i praktiken

Det passar sig inte att slarva med bilbarnstolen ens på korta sträckor

Bara en passagerare per bilbälte

Säkerheten inom motorcykelkörning har inte utvecklats på ett önskvärt sätt

Många vintercyklister utrustar sig ordentligt för årstiden

Över hälften av motoristerna anser en regelbunden vidareutbildning vara viktig