Siirry sisältöön

Pysäköinti tasoristeyksen läheisyydessä

Voiko pysäköinti olla sallittu rautatien tasoristeystä osoittavien lähestymismerkkien vaikutus alueella?

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Erikseen on vielä säädetty ettei ajoneuvoa saa pysäyttää eikä pysäköidä niin lähellä rautatien tai raitiovaunun kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle. Ajoneuvoa ei myöskään saa pysäköidä kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä. Nämä reunaehdot täytyy joka tapauksessa ottaa huomioon mikäli harkitsee ajoneuvon pysäköintiä tasoristeystä osoittavien lähestymismerkkien vaikutusalueella.