Siirry sisältöön

Pysäköinti risteyksen jälkeen

Oli sitten aluepysäköinnin kieltävä tai joku muu liikennemerkki niin eikö seuraavassa risteyksessä risteävän tien kolmiomrkki/väistämisvelvollisuusmerkki katkaise tuon aluepysäköintimerkin vaikutuksen–tarvitaan uusi merkki, jotta aluepysäköintikielto jatkuisi?

Liikennemerkki C38 (pysäköinti kielletty) on määritelty voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) liitteessä 3.3 seuraavasti:

”Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä. Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polkupyörän ja mopon pysäköintiä jalkakäytävälle ja pyörätielle.”

Liikennemerkin C37 (pysäyttäminen kielletty) vaikutusalue on ilmaistu samassa liitteessä seuraavasti:

”Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen, merkkiin C37–C44 taikka merkillä E2 tai E3 osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.”

Nuo erikseen mainitut merkit ovat pysäyttäminen kielletty, pysäköinti kielletty, pysäköintikieltoalue, pysäköintikieltoalue päättyy, taksiasema-alue, taksin pysäyttämispaikka, kuormauspaikka, vuoropysäköinti, pysäköintipaikka ja liityntäpysäköintipaikka. Pysäköintikieltoalue taas on määritelty seuraavasti:

”Merkkien C39 ja C40 rajoittamalla alueella on ajoneuvon pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä. Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polkupyörän ja mopon pysäköintiä jalkakäytävälle.”

Vaikutusalue riippuu siis siitä, onko kyseessä pysäköintikielto vaiko aluepysäköintikielto. Näiden vaikutusalueet käyttäytyvät edellä kuvatulla tavalla. Väistämismerkit eivät vaikuta pysäköintikieltomerkkien vaikutusalueisiin.