Siirry sisältöön

Jalankulkija suojatiellä

Onko jalankulkijalla velvollisuuksia suojatien ylityksessä ja jos on, miksei niistä puhuta?

Kyllä tieliikennelaissa on kirjattu velvollisuuksia kaikille tienkäyttäjäryhmille ja siten myös jalankulkijoille. Ensimmäiset velvollisuudet on kirjattu tieliikenteen periaatteisiin pykälään 3 ja 4.

3 §:n 1 momentti koskettaa yhtä lailla autoilijaa kuin jalankulkijaakin, ja on kirjattu niin, että vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Samoin 4 § velvoittaa tienkäyttäjää ennakoimaan toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovittamaan oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Lisäksi pykälässä 16 todetaan seuraavalla tavalla: Ajoradalle menevän jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon tai raitiovaunun etäisyys ja nopeus edellyttävät.

Suojatie sijaitsee ajoradalla ja on siten tien osa. Kyllä siis jalankulkijoilla suojatielle astuessaan on myös omat velvoitteensa. Ja tietysti olisi hyvä, jos jalankulkija olisi oman turvallisuuden kannalta suojaamattomana tienkäyttäjänä valmis luopumaan omista oikeuksistaankin tilanteissa, joissa näyttää siltä, ettei autoilija jostain syystä lähestyessään suojatietä toimi siten kuin tieliikennelaki velvoittaa.

27 §:n mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.