Siirry sisältöön

Turvaistuinsuosituksen painoraja

Turvaistuinsuositus on 150 cm:iin, mutta suosituksissa on myös painoraja käytöstä vain 36 kiloon saakka. Eli miksi tuo painoraja? Jos lapsi on 36-kiloinen tai yli, onko paras käyttää vain kolmipisteturvavyötä?

E-hyväksytty ja lapsen koon mukaisen istuinkorokkeen käyttö on tieliikennelaissa (729/2018) sallittua, mutta turvallisuussyistä sellaisen käyttöä ei suositella. Nykyisen turvalaitteen ohjekirjasta on hyvä tarkastaa, onko turvalaitteen sopivuudesta ja säädöistä annettu jotain tarkempia ohjeita. Suositus on turvavyödirektiivin (91/671/ETY) mukaisesti 150 cm pituuteen saakka, koska ajoneuvojen turvavyöt suunnitellaan ensisijaisesti aikuisille.

Suosituksessa ei ole painorajaa, mutta väistyvän hyväksyntäsäännön (UN ECE R44) mukaan ei ollut mahdollista hyväksyä lasten turvalaitteita yli 36 kg painorajalla. Nykyisen hyväksyntäsäännön (UN ECE R129) mukaan hyväksytyissä turvavyöistuimissa ei ole painorajaa, ainoastaan 150 cm pituusraja ja nämä uudemmat turvalaitteet ovat muutenkin paremmin käyttörajojen yläpäässä olevien lasten käyttöön sovitettuja. Tieliikennelaissa lasten turvalaitteen käyttövelvollisuus on sidottu pituuteen, painoon ainoastaan käytettävän turvalaitteen hyväksynnän kautta.

Tieliikennelain 94 § 1 ja 2 momentti:

”Autossa käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44 muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka mainitun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti. Muussa ajoneuvossa kuin autossa käytettävän lasten turvalaitteen on oltava ajoneuvolaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti tyypiltään hyväksytty.

Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa on käytettävä lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Tästä velvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa siten, että alle 135 senttimetriä pitkää lasta saadaan kuljettaa turvavyötä käyttäen muulla kuin etuistuimella, mikäli turvalaitetta ei ole saatavilla. Alle 3-vuotiasta lasta ei kuitenkaan saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.”