Siirry sisältöön

Pysäköinti uudelleen aikarajoitettuun paikkaan

Jos kadulla on aikaperusteinen pysäköintikielto ja alkamisajan esittämistä vaativa lisäkilpi (esim. pysäköinti kielletty 8-20, 4h), saako saman päivän aikana pysäköidä sallitun pituisen ajan puitteissa useamman kerran?

Eli pysäköidä ensin klo 8-12, sitten 12-16 ja lopuksi 16-20. Vai saako tälle kadulle pysäköidä vain kerran päivässä 4h. Mikä laki tämän määrittelee?

Kysymys on sellainen, jossa mennään lain tulkinnan puolelle ja ehkä suuressa määrin näyttökysymyksiin. Lain selitteistä tai esitöistä ei löydy suoraa sisältöä vastaukseksi esittämääsi tilanteeseen ja siihen liittyvään toimintaan. Toimivaltuutemme ei puolestaan ulotu tilanteisiin, jotka vaativat voimassa olevien lakien soveltamista tai niiden tulkitsemista, vaan sitä tekevät heille annetuin tai määrätyin valtuuksin eri viranomaiset tai muut toimijat hallinnollisten päätösten muodossa.

Tieliikennelaissa Aikarajoitus-lisäkilven selite kuuluu: Merkin C38 (Pysäköinti kielletty) yhteydessä on lisäkilvellä osoitetun minuuttimäärän (min) tai tuntimäärän (h) ylittävä pysäköinti kielletty. Merkin E2, E3 tai E4 yhteydessä lisäkilpi ilmoittaa pisimmän sallitun pysäköintiajan.

Se tulkinta lienee selvä, että ainakin yhtäjaksoinen kyseisen aikarajoituksen ylittävä pysäköinti on kiellettyä. Mutta onko kiellettyä tai sallittua jatkaa samassa paikassa pysäköintiä ”uudella pysäköinnillä” esim. korttelin kiertämisen jälkeen, ei lain sisällöistä löydy, vaan se vaatii valvojan tulkintaa. Näyttökysymys on todella haasteellinen, miten pysäköijä pystyy todentamaan ettei hänen ajoneuvonsa ole ollut paikalla aikarajoitusta ylittävää aikaa vaan kyseessä olisi ns. ”uusi pysäköinti”. Ja mikä on riittävä toimenpide vaatimukseksi ”uuden pysäköinnin alkamisajan” arviointiin, ei siitäkään löydy mainintaa tieliikennelaista eikä esitöistä.

Tieliikennelaissa ei ole myöskään mainintaa jaksottamisesta, joksi voisi kutsua esimerkkiäsi. Laissa on ainoastaan täsmennys, että pysäköintiaikaa ei voi venyttää pelkästään kiekkoa siirtämällä. Eli pysäköinnin aikana ei alkamisajan merkintää saa muuttaa.