Siirry sisältöön

Parkkiruutuun pysäköinti

Määritteleekö tieliikennelaki ajoneuvon sijoittamisesta parkkiruudussa, esim. pitääkö olla keskellä vai voiko olla vinoittain?

Pysäköintiruutujen sujuvan ja mahdollisimman turvallisen sekä tehokkaan käytön kannalta on hyvä suosio pysäköintitapaa, jossa ajoneuvo sijoitetaan mahdollisimman keskelle merkinnöillä osoitettua pysäköintitilaa.

Tieliikennelaki ottaa kantaa ainakin näistä seuraavista näkökulmista:

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja lisäksi ajoneuvoa ei saa pysäköidä siten, että ajoneuvo on osittain liikenteenohjauslaitteella osoitetun pysäköintipaikan ulkopuolella.