Vanhempia tutkimuksia ja tiivistelmiä voi kysyä katja.makila [at] liikenneturva.fi (Liikenneturvan tietopalvelusta).

2020

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet 2014–2018. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 3/2020.

Selvitys ammattikuljettajien ajoterveyteen ja ajokuntoon kohdistuvista interventioista. Mika Hatakka, Martti Peräaho, Sirkku Laapotti. Liikenneturvan selvityksiä 2/2020.

Moottoripyöräily: Liikenneturvan motoristikysely 2019. Erkka Savolainen, Toni Vuoristo ja Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 1/2020.

2019

Ammattikuljettajien näkemyksiä automaation vaikutuksista liikenteeseen tulevaisuudessa. Tuisku-Tuuli Salonen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2019.

2017

Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2011–2015. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 3/2017.

Lasten kokemuksia koulumatkoista ja liikenteessä liikkumisesta. Tuisku-Tuuli Salonen. Liikenneturvan selvityksiä 2/2017.

Suhtautuminen turvatekniikkaan ja automaattiautoihin. Liikenneturvan kyselytuloksia 2016-2017.

Onnettomuudet ja talvikelit - onnettomuusmäärät päivittäin talvina 2000-2016. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2017.

2016

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus. Antero Lammi. Liikenneturvan selvityksiä 3/2016.

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa. Leena Pöysti ja Anja Lohiniva-Parviainen. Liikenneturvan selvityksiä 2/2016

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch, Hanna Reihe ja Reijo Vaarala. Liikenneturvan selvityksiä 1/2016.

2015

Nuorisokysely, ennakkotietoja

Motoristikysely, ennakkotietoja

Jalankulkijoiden liukastumiset. Kyselytuloksia. Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 1/2015.

Yli 55-vuotiaat; -tuntuuko liikenne turvattomalta. Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 2/2015.

Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012 - 2014. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 3/2015.

Pyöräilykypärän vaikutus pyöräilijän turvallisuuteen ja pyöräilyyn – kirjallisuuskatsaus. Timo Lajunen, Jyrki Kaistinen ja Igor Radun. Liikenneturvan selvityksiä 4/2015.

Kuorma-autojen ja perävaunujen renkaat talvella 2015. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 5/2015.

2014

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013. Mikko Juvonen ja Jarno Vänni. Liikenneturvan selvityksiä 1/2014.

Vuonna 2010 tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 2/2014.

Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013. Leena Pöysti, Liikenneturvan selvityksiä 3/2014.

Suhtautuminen liikennekasvatukseen - tuloksia aikuisväestölle ja kouluikäisten vanhemmille suunnatuista kyselyistä. Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 4/2014.

Lapset ja nuoret liikenteessä - kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus. Esko Keskinen. Liikenneturvan selvityksiä 5/2014.

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 6/2014.

Tarkkaamattomuus tieliikenteen turvallisuusongelmana - suomalaisten käsityksiä. Petri Jääskeläinen ja Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 7/2014.

2013

Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen. Terhi Luukkonen ja Kalle Vaismaa. Liikenneturvan selvityksiä 1/2013.

Tunnetaanko säännöt? Tuomas Mansikka ja Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 2/2013.

Tuloksia nuorisokyselystä

2012

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys vuosina 2008 ja 2011 - kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä. Leena Pöysti. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 115/2012.

Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus. Salla Karvinen. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 116/2012.

Vertaisopetus nuorten liikenneturvallisuustyössä. Heini Sarias.

Särmänä liikenteessä - selvitys ryhmäkeskustelujen toimivuudesta. Mika Hatakka.

Pelot, vaarat ja ärsytykset liikenteessä. Leena Pöysti.

Mopoautojen onnettomuudet pelastuslaitoksen aineistossa. Petri Jääskeläinen.

Mielipiteitä ajonopeuksista. Leena Pöysti.

Tutkijaseminaariesitykset

2011

Liikennesääntöjen noudattaminen. Leena Pöysti ja Sirpa Rajalin. Liikenneturvan tutkimuksia 124/2011.

Tieliikenteen vakavasti loukkaantuneet pelastuslaitosten tilastossa. Juha Valtonen. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 111/2011.

Alakoululaisten lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia koulumatkojen turvallisuudesta. Leena Pöysti. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 112/2011.

Suhtautuminen iäkkäiden autoiluun. Leena Pöysti ja Sirpa Rajalin. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 113/2011.

Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa. Kati Hernetkoski, Sirkka Laapotti, Ari Katila ja Martti Peräaho. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011.

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä -kysely vuonna 2010. Leena Pöysti.

Suomalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta. Matti Heinonen.

Tieliikenteen itsemurhat, sairaskohtaukset ja niiden tilastointi. Sirpa Rajalin.

Tutkijaseminaariesitykset

2010

Väsymys tieliikenteessä ja laki. Lainsoveltajien näkökulma. Igor Radun, Jussi Ohisalo ja Jenni Radun. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 110/2010.

Särmänä liikenteessä -kampanja. Mikko Viitala, Kaisa Hara, Matti Heinonen ja Minna Huopalainen.

Toteutuuko liikenneturvallisuusvisio? Sirpa Rajalin.

2009

Väsymys tieliikenteessä ja laki. Ketä rangaistaan ja milloin? Igor Radun, Jenni Radun ja Jussi Ohisalo. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 107/2009.

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavyöstä. Sirpa Rajalin ja Leena Pöysti. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009.

Tekniset laitteet, telematiikka ja turvallisuus autoissa. Leena Pöysti, Sirpa Rajalin ja Ari-Pekka Elovaara. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 109/2009.

Selviytyykö ikäihminen liikenteessä. Sirpa Rajalin.

2008

Ovatko kuljettajan arvot ja minäkuva turvallisuustekijöitä? Leena Pöysti, Sirpa Rajalin ja Martti Puohiniemi. Liikenneturvan tutkimuksia 122/2008.

Väsyneenä ajaminen. Mikä on tilanne Suomessa? Igor Radun ja Jenni Radun. Liikenneturvan tutkimuksia 123/2008.

Tutkimustuloksia kuljettajien suhtautumisesta ylinopeudella ajamiseen. Leena Pöysti ja Sirpa Rajalin.

Miten pysyisimme pystyssä? Kyselytuloksia. Leena Pöysti.

Haastattelu ja tarkkailu lasten turvalaitteista autossa. Ari-Pekka Elovaara ja Matti Heinonen.

2007

Päiväkotilaisten turvalaitteiden käyttö vuosina 2004 ja 2006. Matti Heinonen. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 105/2007.

Mopoilu Suomessa. Kati Hernetkoski, Antero Lammi, Sirkku Laapotti, Ari Katila, Esko Keskinen ja Pasi Anteroinen. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 106/2007.

Raskaan liikenteen turvavyön käyttö. Matti Heinonen.

Turvallisesti ja ammattitaitoisesti liikenteessä. Sirkku Laapotti ja Esko Keskinen.

Kansalaisten mielipiteitä liikenteen turvallisuudesta Suomessa ja Ruotsissa. Leena Pöysti ja Sirpa Rajalin.

Matkapuhelimen käyttö liikenteessä.

Aihepiirit: