Kuljettajat ottavat kantaa ovatko liikenteen kielteiset piirteet kuten kaahaaminen, lähellä perässä roikkuminen ja vaaralliset ohitukset lisääntyneet tai vähentyneet sekä siihen ovatko liikenteen myönteiset piirteet kuten kohteliaisuus ja joustavuus tai turvallisuudesta huolehtiminen lisääntyneet tai vähentyneet.

Liikenneturva käynnisti vuonna 1992 liikenteen ilmapiirimittaukset. 1990-luvulla tehtyjen mittausten perusteella voidaan todeta, että ilmapiirin on koettu heikentyneen 1990-luvun puolivälistä lähtien, kun sitä ennen oli useita vuosia kestänyt suotuisan kehityksen vaihe.

Liitetiedostot: 
Aihepiirit: