Liikenneturva tuottaa ja kerää tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta, kehityksestä ja taustatekijöistä. Tietoja kerätään sekä kyselyillä että liikennettä tarkkailemalla.

Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissaLiikenneturvan selvitykset puolestaan tarjoavat tutkittua tietoa liikenteen eri aihepiireistä.

Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä sekä arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia. Tarkkailun kohteina ovat muun muassa turvavyön käyttö, punaista päin ajaminen ja käveleminen sekä pyöräilykypärän käyttö. Seurantajärjestelmän tietoja kerätään yhteistyössä liikenneturvallisuusalalla toimivien eri tahojen kanssa. Liikenneturvan ohella yhteistyössä mukana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sisäasiainministeriö.  Autojen nopeustietoja tuottaa Liikennevirasto

Aihepiirit: