Turvavyön käyttö

Turvavyötä on käytettävä aina, kun ajaa autoa tai on sen kyydissä.

Voi saada rikesakon, jos ei käytä turvavyötä.

Alle 15-vuotiaan turvavyön käytöstä on vastuussa lapsen holhooja tai huoltaja, joka matkustaa samassa autossa lapsen kanssa. Aikuisen pitää näyttää hyvää esimerkkiä turvavyön käytössä.

Lapsen kuljettaminen autossa

Lapsella pitää olla autossa aina turvavyö. Pienet lapset tarvitsevat turvavyön lisäksi turvalaitteen. Turvalaite on turvallisin tapa kuljettaa lasta autossa.

Liikenneturva suosittelee, että lapsi käyttää turvaistuinta autossa matkustaessaan kunnes lapsi on 150 cm pitkä.  

Lasten turvalaitteita ovat

  • turvakaukalo
  • turvaistuin
  • turvavyöistuin
  • istuinkoroke.

Kun ostat lapsen turvalaitetta, varmista, että siinä on merkintä E-hyväksynnästä. Hyväksymismerkintä on ympyrä, jonka sisällä on E-kirjain. E-hyväksyntä tarkoittaa, että turvalaite täyttää Euroopan yhteisön asettamat turvavaatimukset. Suomessa ei saa käyttää lasten turvalaitteita, joissa ei ole E-hyväksyntää.  

Lasten kuljettamista koskevat määräykset

Jos kuljetat henkilöautossa, pakettiautossa tai kuorma-autossa lasta, joka on lyhyempi kuin 135 senttimetriä, hänellä on lain mukaan oltava lasten turvalaite. Turvalaite valitaan lapsen koon mukaan.

Alle 3-vuotiaan lapsen pitää istua autossa aina turvaistuimessa tai muussa turvalaitteessa. Jos lapsi on alle 3-vuotias, häntä ei saa ollenkaan kuljettaa autossa, johon ei saa kiinnitettyä lasten turvalaitetta. Yli 3-vuotiaan lapsen pitää matkustaa takapenkillä, jos autoon ei voi kiinnittää lasten turvalaitetta.

Lapsen pitää käyttää turvavyötä tai muuta turvalaitetta myös linja-autossa.