Jos oppilaan koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Koulukuljetusasetus koskee

  • päivähoitolapsia
  • esi- ja perusopetuksessa olevia
  • lisäopetusta saavia
  • toisen asteen opiskelijoita.

Koulukuljetusreitti suunnitellaan niin, että se on oppilaille mahdollisimman turvallinen. Oppilaiden ei esimerkiksi tarvitse ylittää tietä, kun he nousevat kyytiin tai kyydistä pois. Koulujen pihalla koulukuljetuksille on varattu oma pysähtymispaikka.

Kuljetuksen järjestäjänä on jokin seuraavista:

  • kunta
  • kuntayhtymä
  • koulu
  • laitos tilausliikenteenä.

Kuljetuksiin saadaan kunnan tai valtion tukea.