Liikenneturvan tiedotejakelu- ja sidosryhmäosoitteisto

1. Rekisterinpitäjä

Liikenneturva
Sitratie 7, PL 29
00421 Helsinki
Puh. 020 7282 300

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Liikenneturvan tiedotusavustajat
Marjaana Järvi, puh. 020 7282 332
Tarja Hämäläinen, puh. 020 7282  321

3. Rekisterin nimi

Liikenneturvan tiedotejakelu- ja sidosryhmäosoitteisto.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Liikenneturvan tiedotteiden jakeluun tai tilaisuuksiin kutsumiseen tarvittava osoitteisto.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietosisältöä voivat olla nimi, tehtävä/asema, taustaorganisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti internetsivustoilta kerätyt tiedot.

7. ja 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietoluovutuksia tai -siirtoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.