Koulureitin vaaranpaikkakartoitus

Kun liikennekasvatus kytkeytyy arkiseen ympäristöön ja siinä liikkumisen haasteisiin, saadaan opetuksesta suoraa hyötyä. Liikennekasvatuksen kytkeminen paikallisiin olosuhteisiin tekee opetuksesta myös mielekästä. Ratkaisujen löytäminen onkin keskeinen menetelmä: oppilaat pohtivat, miten ongelmapaikoissa on turvallista toimia ja miten vaaralliseksi koettua paikkaa voitaisiin muuttaa turvallisemmaksi.

Menetelmänä vaaranpaikkakartoitus soveltuu hyvin kaikenikäisille oppilaille ja sen toteutustapaa voidaan vaihdella oppilaiden iän mukaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa prosessia, vaikka varsin tavallista onkin, etteivät liikenneympäristön parannuskohdat korjaannu hetkessä. Opetuksessa korostetaankin sitä, että ihminen voi omassa toiminnassaan ottaa huomioon ympäristön puutteita. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia myös oppimateriaalia liikennekasvatuksen tueksi.

  • Kartoitus auttaa keskittymään opetuksessa olennaiseen, oppilaiden oman liikkumisympäristön kannalta keskeisiin asioihin.
  • Syksyllä tehty kartoitus toimii pohjana koko lukuvuoden opetuksen suunnittelulle. Eri vuodenajat ja kulkutavat tuovat aiheiden käsittelyyn vaihtelua.
  • Tutun ympäristön liikennesääntöjen ja turvallisten toimintatapojen opettelussa oppilaat saavat itselleen hyödyllistä tietoa, kun mietitään, miten vaaralliseksi ilmenneessä paikassa tulee kulkea.
  • Vaarallisiksi koetut paikat kannattaa kuvata opetusta varten. Todellisia tilanteita ja olosuhteita kuvaavan materiaalin avulla turvalliset toimintatavat ja liikennesäännöt opitaan käytännönläheisesti.
  • Materiaalia voidaan tehdä myös oppilastöinä. Ongelmapaikoista voidaan tehdä esimerkiksi piirustuksia tai julisteita koulun seinille.
  • Paikallinen materiaali on hyödyksi myös silloin, kun halutaan ennen yhteisiä retkiä kerrata liikennesääntöjä ja turvallisia toimintatapoja.
  • Painopiste omissa materiaaleissa tulisi olla ratkaisujen löytämisessä. Miten kyseisessä tilanteessa otetaan huomioon yhtäältä ympäristöratkaisut toisaalta tienkäyttäjän oma toiminta?

Vaaranpaikkakartoitus voidaan toteuttaa joko paperilomakkeilla tai sähköisesti esimerkiksi Google MyMaps -palvelussa. Työkalun tarkoitus on tukea opetusta. Liikenneympäristön muutokset eivät aina ole mahdollisia, jolloin liikennekasvatuksen merkitys korostuu. Vaaranpaikoista ilmoittaminen ja kuntalaisaloitteen tekeminen on kuitenkin aina mahdollista.