Tulevien koululaisten vanhempia on tärkeä kannustaa koulumatkan harjoitteluun hyvissä ajoin. Kun koulumatkaan on valmistauduttu ajoissa, sujuu matkan taittaminen pieneltä koululaiselta turvallisemmin. Tältä sivulta löydät vinkkejä vanhemmille eteenpäin kerrottavaksi.

Turvallisen koulumatkan suunnittelu ja harjoittelu

Turvallisin koulureitti ei aina ole lyhin. Vanhempia on hyvä ohjeistaa suunnittelemaan lasten koulureitti niin, että siinä on mahdollisimman vähän tienylityksiä. Suojatie on ensisijainen paikka tien ylitystä varten. Jos suojatie puuttuu, valitaan sellainen ylityskohta, josta näkee hyvin tien molempiin suuntiin ja jossa autoilijat näkevät lapsen.   

Vanhempia on hyvä kannustaa kulkemaan koulureitti yhdessä lapsen kanssa useamman kerran ennen koulun alkua. Näin vanhempi näkee, mitä tilanteita lapsi ei vielä hallitse. Hyvää liikennekasvatusta on myös lapsen valmentaminen itsenäiseen liikkumiseen kysymällä, miten hän toimisi erilaisissa tilanteissa tai paikoissa. Lasta on hyvä neuvoa ennen tien ylitystä aina pysähtymään, katsomaan molempiin suuntiin ja kuuntelemaan. Lapselle tulisi jäädä mieleen turvallisimmat tavat toimia reitin varrella olevissa tilanteissa.  

Lapselta on tärkeää kysyä koulumatkan sujumisesta pitkin kouluvuotta, myös jo varttuneemmilta koululaisilta – se on tärkeä välittämisen merkki.   

Koulumatka omin voimin

Vanhempia on hyvä kannustaa välttämään kyydittämistä kouluun mahdollisuuksien mukaan. Vaikka koulumatka olisi pitkä ja suurin osa siitä taittuisikin autokyydillä, voisi lapsen antaa kävellä esimerkiksi viimeinen kilometri koululle. Silloin hän pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä eikä koulun ympäristö ruuhkaudu autoliikenteestä.  

Autokyydin sijasta kannattaa kokeilla kävelevää koulubussia, jossa pieni ryhmä vaikkapa naapuruston lapsia kulkee yhdessä kouluun aikuisen kanssa.   

Autolla matkustettaessa tulee varmistaa, että lapsi on kiinnitetty vöihin oikein. Alle 135 cm pitkän lapsen on lain mukaan käytettävä asianmukaista turvaistuinta. Liikenneturva suosittelee, että lapsi matkustaa turvaistuimessa 150 cm pitkäksi asti. 

Ennen koulumatkapyöräilyn aloittamista lapsen tulisi osata kulkea reitti turvallisesti kävellen ja pystyä hallitsemaan pyörä. Vanhemman vastuulla on arvioida, milloin lapsi on valmis pyöräilemään itsenäisesti kouluun.  

Kännykkäsäännöt liikenteeseen 

Kännykän käyttäminen vie helposti huomion pois liikenteestä. Vanhempien on hyvä sopia lasten kanssa kännykän käytölle selkeät säännöt liikenteeseen. Liikenteessä kännykän käytön ajaksi pysähdytään. Myös puhelimeen puhuminen häiritsee liikenteen seuraamista. Vanhempia on hyvä muistuttaa siitä, että he eivät tavoittele lasta puhelimitse koulumatkan aikana.   

Turvavälineet ja aikuisen esimerkki

Vanhemman vastuulla on varmistaa, että lapsi käyttää asianmukaisia turvavälineitä. Heijastin on tarpeen pimeän aikaan myös valaistuilla teillä. Jos lapsi pyöräilee kouluun, tulee varmistaa, että kypärä on aina päässä.  

Lapsi oppii aikuisen esimerkistä. Siksi on tärkeää, että aikuiset käyttäytyvät liikenteessä esimerkillisesti ja toimivat kuten opettavat. Myös aikuisten on tärkeää käyttää turvavarusteita, kuten pyöräillessä kypärää ja syksyn pimeiden saavuttua heijastinta.  

Vinkkaa vanhemmille animaatiosta koulumatkan harjoitteluun: