Soveltuvuus ja tavoite

  • 1. luokka.
  • Uusien ekaluokkalaisten huoltajien sitouttaminen liikennekasvatustyöhön.
  • Yhteisten pelisääntöjen sopiminen.
  • Koulun käytänteiden esittely ja periaatteet.

Näin se tehdään

Ekaluokkalaisten vanhempainilta on yleisesti erittäin suosittu. Otetaan illan muiden aiheiden joukkoon liikenneturvallisuusosio. Tämä on oivallinen mahdollisuus kertoa koulun näkemyksiä turvallisesta koulumatkasta.

Aiheita voivat olla:

  • Meidän koulun periaatteet turvallisesta koulumatkasta: Vanhemmille on hyvä perustella, miksi lasten tulisi kulkea koulumatkat mahdollisimman itsenäisesti. Käveleminen kasvattaa heitä turvalliseen liikenteessä liikkumiseen ja samalla kohentaa fyysistä kuntoa. Koulun lähiympäristön liikenne pysyy vähäisenä, kun lapsiaan kouluun tuovien vanhempien autoja liikkuu siinä harvoin. Ei pidä myöskään unohtaa ympäristönsuojelun näkökulmaa.
  • Meidän koulun saattoliikenne: Toimintaohjeet koulun pihaan koululaisille ja autoilijoille
  • Kävelevä koulubussi: Esitellään ideaa kävelevästä koulubussista.aiheesta. Voidaan sopia toiminnasta tarkemmin. Ketkä voisivat toimia aamuisin kuljettajina(saattajina)? Mitä reittiä käveleviä koulubusseja kulkisi?
  • Yhteisiä sopimuksia: Vanhempainilta on oiva tilaisuus ottaa puheeksi turvalaitteiden asianmukainen käyttö. Näiden käytöstä voi sopia myös yhteisiä periaatteita, joihin luokan huoltajat sitoutuvat.

Tutustu myös: Kävelevä koulubussi

Vinkki: Liikenneturvallisuusasioille voi varata jokaisessa vanhempainillassa pienen hetken. Käytännössä on havaittu, ettei liikenneturvallisuusasia ole ainoana teemana vanhempainillan vetonaula.