Opetuskeskustelu tien ylittämisestä

Soveltuvuus

 • Luokat 1-2.

Opetuskeskustelun tavoitteena on kerrata, missä ulkona saa leikkiä ja missä ei. Kertaus tapahtuu kuvan ja sen avulla avattavan keskustelun kautta. keskustelun jälkeen oppilas muistaa, mitä asioita liittyy tien turvalliseen ylittämiseen.

Näin se tehdään

Liikennekuvaan tutustuminen yhdessä keskustellen

 • Avaa vieressä olevan kuvan linkki ja tulosta tai heijasta se luokan seinälle. Kuva toimii keskustelun pohjana.
 • Kuvasta etsitään keskustellen kolme virhettä.
 • Keskustelun tavoitteena on
  • ohjata oppilaita oivaltamaan, että ajoradat ja jalkakäytävät eivät ole leikkipaikkoja
  • muistuttaa, että talvella pitää varoa lumipenkkojen takaa tulevia autoja
  • keskustella kännykän käytöstä liikkumisen aikana
  • saada tietoon, mitä ohjeita oppilaat tietävät ja tien ylittämisestä ja täydentää niitä.

Erilaisten ohjeiden keksiminen kuvasta

 • Keksikää ja kootkaa kuvan ja siitä käydyn keskustelun pohjalta ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Ohje voi olla esimerkiksi: Pysähdy, katso, kuuntele, katso ja kävele!