Soveltuvuus ja tavoite

  • Kaikenikäisten koululaisten kotiväet.
  • Koulumatkoista keskusteleminen kotona, huoltajien sitouttaminen.
  • Liikennekasvattaminen.
  • Koulumatkojen vaaranpaikkojen koonti: tiedonsaanti, parannusehdotuksien kerääminen, turvallisten käytänteiden harjoitteleminen.

Näin se tehdään

Annetaan kotitehtäväksi koulumatkan vaaranpaikkojenkartoitus. Lähetetään koteihin ohjeet sekä kartta vaaranpaikkojen kirjaamiseen. Laaditaan yhteenveto vaaranpaikoista ja esitellään ne myös vanhempainillassa. Opetusta ja harjoittelua suunnataan näiden haasteellisempien paikkojen turvallisuuteen. Vaaranpaikkakartoituksen yhteenveto kannattaa toimittaa kunnan tekniseen toimeen korjaussuunnitelmien tekoa varten.