Tien ylittäminen

Soveltuvuus ja tavoite

  • 1. luokka.
  • Harjoitellaan tarkkojen havaintojen tekemistä eri aistein ja eri yhteyksissä.

1. Pysähdy – Pysähtymisleikki

Nämä tarvitset

Tilaa ja äänilähteitä (tamburiini, rytmimuna, triangeli, pilli, pyörän soittokello tms.).

Näin se tehdään

Oppilaat saavat liikkua tilassa haluamallaan tavalla tai opettaja voi määrätä tyylin. Kun oppilaat kuulevat äänimerkin (pilli, soitin, rumpu, tms.) tai musiikki lakkaa soimasta, heidän tulee pysähtyä. Liike saa jatkua, kun opettaja antaa luvan.

Loppukeskustelu

Miksi kuunteleminen on tärkeää liikenteessä?

2. Kuuntele – Kuulon testaus

Nämä tarvitset

Tilaa ja äänilähteitä (tamburiini, rytmimuna, triangeli, pilli, pyörän soittokello, tms.).

Näin se tehdään

Tehdään yhdessä vanhempien oppilaiden kanssa. Nuoremmat oppilaat seisovat ryhmänä keskellä kenttää tai salia. Vanhemmat oppilaat asettuvat piiriin ympärille, riittävän kauas keskialueesta. Nuorempia oppilaita pyydetään sulkemaan silmät ja vanhemmat oppilaat antavat vuorollaan äänimerkkejä. Nuoremman oppilaan tulee kääntyä siihen suuntaan, mistä ääni kuului. Äänimerkkejä voidaan antaa esimerkiksi pyörän soittokellolla, tamburiinilla, triangelilla, pillillä.

Loppukeskustelu

Kerro tilanteita liikenteessä, jolloin pitää tietää, mistä suunnasta ääni tulee. Kysy ja keskustele oppilaiden kanssa. Oliko vaikeaa erottaa äänen suunta? Entä, jos silmiä ei suljeta?

3. Katso ja kävele – Tien ylitysharjoitus

Nämä tarvitset

Tie, jolla harjoitella tien ylittämistä tai vaihtoehtoinen paikka harjoitteluun, jolloin suojatieviivoihin materiaaliksi pahvia, katuliitua, narua tms.

Näin se tehdään

Kävellään turvalliseen paikkaan, jossa voidaan harjoitella tien ylittämistä. Jokainen oppilas näyttää opettajalle/vanhemmalle oppilaalle, kuinka toimitaan tietä ylitettäessä.

Loppukeskustelu

Kerro turvallisen tien ylittämisen vaiheet. (Vaiheet ovat: pysähdy, kuuntele, katsele, kävele.)

4. Oikea–vasen-leikki

Näin se tehdään

Piirissä: Asetutaan piiriin tuoleille istumaan. Piirin keskellä oleva sanoo jonkin liikenteeseen liittyvän toiminnan ja lisäksi liikkumisohjeen. Esimerkiksi: ”Jos olet tänään käyttänyt suojatietä, siirry viisi tuolia oikealle.” Leikin edetessä käy niin, että tuoli, jolle pitäisi istua, onkin varattu. Silloin oppilas istuu tuolilla istuvan syliin. Lopetetaan, kun tulee liian ahdasta.

5. Oikea–vasen-leikki

Nämä tarvitset

Kynää ja paperia piirtämiseen sekä kangas silmien peittämiseen.

Näin se tehdään

Pysy reitilläni: Oppilasparit piirtävät paperille kiemurtelevan reitin. Toisen oppilaan silmät sidotaan ja toinen oppilas toimii ohjeiden antajana. Kynä asetetaan lähtöpisteeseen ja silmät sidottuna oleva oppilas seuraa reittiä kynällään parinsa antamien ohjeiden mukaan. Vaihdetaan osia.